rozmiar tekstu

CME Etap IIB

Celem projektu Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów - Etap II/B jest termomodernizacja oraz wymiana źródła ciepła Budynku Wejściowego, odbudowywanego obecnie w celu odtworzenia dawnej bryły Wielkiej Stajni - zabytkowego budynku, stanowiącego część kompleksu pałacowo-folwarcznego w Sobieszowie, gdzie powstaje Centrum Muzealno-Edukacyjne.  
Zadanie  realizowane jest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na podstawie umowy pożyczki nr 0953/P/OA/JG/2021 z dnia 25.06.2021 r.
Całkowity koszt realizacji zadania:2 272 449,25 zł netto
Termin realizacji zadania: 23.03.2020 – 23.09.2022 r.