rozmiar tekstu

Wydawnictwa Karkonoskiego Parku Narodowego

Wydawnictwa Karkonoskiego Parku Narodowego - dodruk 17 książek, 1 mapy i 3 książek dla dzieci popularyzujących przyrodę KPN

WIOŚ

Wartość ogólna zadania: 133 902,50 zł, w tym dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 100 400,00 zł.

Realizacja: 01.07.2017r- 31.01.2018r.

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

www.wfosigw.wroclaw.pl