rozmiar tekstu

Deklaracja dostępności strony internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego

Karkonoski Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej kpnmab.pl.
 
Data publikacji strony internetowej: 2017.01.01.
Data ostatniej dużej aktualizacji:  2017.08.06.

Stan dostępności cyfrowej
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Niedostępne elementy i treści
 
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i Głuchych,
  • Elementy multimedialne starsze niż 01 lipca 2015 są niedostępne,
  • Treści udostępniane na stronie starsze niż 18 kwietnia 2021 mogą być niedostępne,
Przygotowanie deklaracji dostępnosci
 
Data sporządzenia deklaracji: 2021.10.25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.06.20.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
Wszelkie problemy wynikające z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, można zgłaszać panu Łukaszowi Drążkowskiemu, mailowo - lukasz.drazkowski@kpnmab.pl lub telefonicznie 757553348

W zgłoszeniu proszę podać:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Państwa najwygodniejszy.
​Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. 
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, zostaną Państwo o tym poinformowani. Zostaną Państwo również poinformowani o sposobie poprawy zgłoszonych błędów oraz ustalony zostanie nowy termin realizacji poprawy błędów, nie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić Państwu dostępności cyfrowej strony internetowej, lub treści w Państwa zgłoszeniu, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 
Dostępność architektoniczna
 
Budynek Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego przy ul. Cieplickiej 196 w Jeleniej Górze wraz z  ekspozycją przyrodniczo historyczną

Dyrekcja Parku ma siedzibę w budynku zaprojektowanym i wybudowanym w 18 wieku, rewitalizowanym w latach 2017-2023. Budynek jest dostosowany do poruszania dla osób niepełnosprawnością narządów ruchu, jednak zabytkowa substancja budynku wymaga wcześniejszego zapoznania z lokalizacją podjazdu dla osób na wózkach, rozkładem pomieszczeń.
Przed budynkiem od ulicy Cieplickiej 196 znajduje się utwardzony parking dla pojazdów pracowników, interesantów, w tym z wydzielonymi i oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest 5 kondygnacyjny, 4 kondygnacje (poziom -1, parter, I piętro, II piętro) są dostępne dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu.
Do podjazdu  dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu z parkingu (dla interesantów) dochodzimy/dojeżdżamy wzdłuż południowo zachodniej  ściany budynku po utwardzonym ciągu komunikacyjnym. Ciąg pieszy bez  barier ochronnych.
 Wejścia do budynku znajdują się sianach wschodniej i zachodniej, po 5 schodach, bez barier ochronnych. Drzwi otwierające się do środka budynku.
Wejście do budynku od zachodniej strony, dedykowane dla interesantów. Na lewo od wejścia zlokalizowana jest winda osobowa na prawo od wejścia zlokalizowana jest tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń.
Wejście od strony wschodniej, dedykowane dla zwiedzających ekspozycję wyposażono w podjazd dla osób na wózkach, podjazd bez barier ochronnych.
Drzwi do budynku otwierają się do wnętrza obiektu, ich rozmiar wymaga pewnej siły do pchania skrzydła.
Winda wyposażona w przyciski sterujące z napisami w języku Braila (na obudowie windy i w jej wnętrzu tablica informacyjna o rozkładzie pomieszczeń na kondygnacjach)
Komunikacja piesza w obiekcie  obywa się z wykorzystaniem zrewitalizowanej klatki schodowej wyposażonej w lustrzane ciągi komunikacyjne. Komunikacja schodami wymaga sprawności z uwagi na wysokość kondygnacji.
Dojście do poszczególnych pomieszczeń/ komórek organizacyjnych odbywa się na kondygnacjach poprzez wewnętrzne korytarze.
Sekretariat, biuro podawcze zlokalizowane jest na I piętrze budynku, po południowej stronie. Wejście od windy do Sekretariatu wymaga przejścia ok 50 m,  pokonując wewnętrzny korytarz na lewo od windy, korytarz od klatki schodowej oddzielają dwoje drzwi.
Toalety, w tym dla niepełnosprawnych oraz szatnia dla zwiedzających ekspozycje znajduje się na kondygnacji -1 , komunikacja windą lub schodami.
Toalety dla pracowników i interesantów ( w tym dla osób niepełnosprawnych) znajdują się na I i II piętrze.
Pomieszczenia ekspozycyjne są dostępne dla osób na wózkach, przejście wystawy wymaga pomocy osoby towarzyszącej z uwagi na wysoko zlokalizowane zamknięcia drzwi.
Treści ekspozycji są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących poprzez skalowanie czcionki  oraz wyposażenie ekspozycji w audioprzewodnik z audiodeskrypcją, a także dla osób głuchych – z polskim językiem migowym.
Bilety na ekspozycję przyrodniczo historyczną sprzedawane są w budynku przy ul. Cieplickiej 196A.

Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Pałac Sobieszów- budynek ekspozycji przyrodniczej położony przy ulicy Cieplickiej 196 A

Dojazd do obiektu od ulicy Cieplickiej przy pętli autobusów komunikacji miejskiej linii nr 7, 9. Do dyspozycji odwiedzających udostępniono 5 miejsc dla autokarów oraz 38 miejsc dla pojazdów osobowych.
W obiekcie zlokalizowano pkt informacyjny ze sprzedażą biletów na ekspozycje, biletów do parku, sklep z pamiątkami, pomieszczenia ekspozycji przyrodniczej „Klimatyczne Karkonosze”, zaplecze administracyjne pracowników edukacji parku, sale warsztatowe i salę konferencyjną.
Obiekt dostosowany do komunikacji przez osoby z niepełnosprawnością ruchową dzięki prostym ciągom komunikacyjnym, dostępności 3 wind dla przemieszczania między kondygnacjami. Poręcz schodów prowadzących na ekspozycje odznacza się kontrastowo na tle białej ściany, dzięki czemu jest lepiej widoczna dla osób niedowidzących.
Toalety dla odwiedzających ekspozycje zlokalizowane są na parterze budynku, dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Toalety dla osób uczestniczących w warsztatach i konferencjach zlokalizowano na I piętrze z wydzieleniem toalety dla osób niepełnosprawnych.
Ekspozycja „Klimatyczne Karkonosze” zajmuje sześć sal o powierzchni ok. 1600 m2, zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku Wielkiej Stajni. Jest przeznaczona do zwiedzania bez przewodnika – została pomyślana jako swoiste centrum nauki, gdzie na poszczególnych stanowiskach trzeba odkryć zasadę jego działania i postarać się, aby zdobyć wiedzę i doświadczenie. Jednocześnie jest ucztą dla zmysłów – wizualne piękno aranżacji inspirowanych naturą przeplata się tu z całym spektrum dźwięków, faktur i zapachów oddziałujących na nasze emocje. Ekspozycja jest dostępna dla osób w każdym wieku - w każdej z sal są stanowiska przeznaczone specjalnie dla najmłodszych zwiedzających. Konstrukcje urządzeń znajdujących się na wystawie są rozwiązaniami prototypowymi – zostały specjalnie zaprojektowane na potrzeby tej ekspozycji i wykonane tylko w jednym egzemplarzu.

Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego przy ul. Leśnej 9 w Karpaczu

Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego mieści się w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze. Parter budynku dostępny jest dla osób ze szczególnymi potrzebami – nie ma progów, korytarz jest szeroki, jest jedna toaleta dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajduje się sala główna, gdzie można podziwiać panoramy z różnych punktów Karkonoszy, charakterystyczne formy terenu wschodnich Karkonoszy na trójwymiarowym modelu dotykowym i obejrzeć animacje o ich powstawaniu (dostosowane dla osób niewidomych i słabowidzących), a także zobaczyć „na żywo” karkonoskie minerały. Obok znajduje się sala warsztatowa, gdzie turyści mogą obejrzeć pod binokularami karkonoskie zioła i minerały – miejsca dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Pierwsze piętro budynku, gdzie znajdują się pokoje biurowe i pomieszczenia socjalne, nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi ze względu na schody i brak windy/ platformy dla wózków inwalidzkich.
Przy CI KPN znajduje się Ogród ziół i krzewów karkonoskich, po którym można spacerować i oglądać rośliny. Ścieżki w ogrodzie wyłożone są żwirem, więc nie ma możliwości poruszania się po ogrodzie na wózkach inwalidzkich.
CI KPN znajduje się na terenie parku narodowego, możliwy jest dojazd samochodem osobowym, jednak wymaga to uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora KPN. Samochodem można zjechać na dolny parking przy samym ośrodku. Parking wyłożony jest żwirem, a dojście do ośrodka płytami granitowymi. Dojazd do CI KPN może być niemożliwy zimą ze względu na warunki atmosferyczne, duże ilości śniegu.
 
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego  przy ul. Okrzei 28 w Szklarskiej Porębie

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego jest obiektem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych:
Na zewnątrz:
Na zewnątrz obiektu mamy mini - ścieżkę dostosowaną m.in.  dla wózków inwalidzkich  o długości 100m. Są przy niej pulpity obrotowe o polskich parkach narodowych, „cmentarzyk śmieci”,  drewniane tablice i o wymarłych i zagrożonych gatunkach zwierząt w Karkonoszach,  boks edukacyjny „Karkonoskie zgaduj – zgadula”.
Wewnątrz:
Parter: cała ekspozycja „Wirtualne Karkonosze” ( Sala Główna,  Hol  i  Sala Rezerwatu Biosfery MaB) są dostosowane dla osób o różnym typie niepełnosprawności.
 - Sala Główna : 8 boksów edukacyjnych,  których kształt , rozmieszczenie informacji i elektronika  są tak ustawione, że może z nich korzystać zarówno  osoba na wózku inwalidzkim,  o kulach jak i pełnosprawni ruchowo zwiedzający.  Można tutaj uzyskać podstawowe informacje o  atrakcjach przyrodniczych  Karkonoszy w postaci  kotłów polodowcowych, torfowisk, lasów, flory , fauny,  geologii, klimatu.
 -  Hol:  punkt obsługi turysty, w którym można się zaopatrzyć w mapy, przewodniki, pamiątki, uzyskać informacje o aktualnych warunkach pogodowych i zapoznać się z planszą „Zanim wyruszysz w góry” traktującą o zasadach bezpiecznego poruszania się w górach.
 -  Sala Rezerwatu Biosfery  MaB:   makieta DOTYKOWA ( przystosowana także dla osób niewidomych i niedowidzących) obejmującą polską i czeską część Karkonoszy (KPN/KRNAP). Na makiecie znajduje się 12 przycisków, wciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie na dużym ekranie panoramy z wybranego miejsca. Dodatkowa makieta wyposażona jest w specjalny panel, który umożliwia prezentację 50 panoram z polskiej i czeskiej części Karkonoszy w czterech porach roku.
Ekspozycję mogą także zwiedzać samodzielnie osoby niedosłyszące – dostępne są dla tej grupy odbiorców specjalne audio przewodniki.
Pierwsze  piętro Centrum dostępne jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo dzięki zainstalowanej specjalnej windzie. Pracownie:  plastyczna,  terenowa z mikroskopami i sala projekcyjna są dostępne także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 W KCEE od wielu lat prowadzone są zajęcia edukacyjne, szkolenia i warsztaty zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i  dla kadr które z takimi osobami pracują. Obiekt jest wykorzystywany przez cały rok jako miejsce spotkań,  ale też jako baza do zajęć terenowych które są podstawą naszej edukacji ekologicznej. Zimą, po uzgodnieniu prowadzimy np. zajęcia na rakietach śnieżnych, które cieszą się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród społeczności osób starszych i niepełnosprawnych.

Budynek Stacji Monitoringowo badawczej  przy ul. Chałubińskiego 23 w Jeleniej Górze

Stacja Monitoringowo Badawcza ma siedzibę w budynku wybudowanym przez II wojna światową, pięcio- kondygnacyjnym, który nie posiada udogodnień do poruszania się pomiędzy kondygnacjami dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu.
- budynek nie jest dostosowany po potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami,
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami (brak możliwości poruszania się między piętrami, brak możliwości dotarcia do wszystkich pomieszczeń w budynku),
- obiekt nie jest dostosowany o potrzeb osób z wadami wzroku i z wadami słuchu (brak oznaczeń umożliwiających nawigację wewnątrz budynku w szczególności osobom  z wadami wzroku lub słuchu, brak tabliczek w alfabecie Braille’a),
- brak możliwości zapewnienia bezpiecznej ewakuacji z budynku wszystkim, w tym osobom z niepełnosprawnościami,
- brak wyznaczonych miejsc parkingowych,
- dostęp do budynku niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- brak windy,
- brak dostępu do toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak możliwości obsługi w języku migowym,
- inne osoby ze szczególnymi potrzebami, np. kobiety w ciąży, kobiety z dziećmi, seniorzy – wszyscy traktowani sią na równi, nie ma żadnych udogodnień dla tych osób, np. brak kącika dla dzieci itp.
Istnieje możliwość dotarcia do parteru Budynku Stacji Monitoringowo Badawczej przez osoby z niepełnosprawnościami przy pomocy osoby  towarzyszącej oraz istnieje możliwość załatwienia większości spraw zdalnie. Obiekt pełni funkcję administracyjnego zaplecza dla realizacji badań terenowych- pracownicy Parku pracują w ruchomym systemie godzin pracy dlatego celu zapewnienia sprawnej obsługi prosimy o wcześniejszy kontakt i umówienie spotkania.