rozmiar tekstu

Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap III


Projekt o numerze 296/10 z zakresu działania 5.1.3 „Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów” ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu antropopresji na cenne ekosystemy leśne i nieleśne, położone:
  • Wzdłuż szlaku niebieskiego przebiegającego przez Kocioł Małego Stawu
  • Wzdłuż szlaku czerwonego biegnącego na Śnieżkę
  • Wzdłuż szlaku żółtego (Jantarova cesta)
  • Wzdłuż szlaków na wzgórzu Chojnik (czerwonego, czarnego, zielonego)
  • Wzdłuż szlaku czarnego (Wodospad Szklarka) - bariery i kładki
  • Wzdłuż szlaku zielonego (Hala Szrenicka)
  • Wzdłuż szlaku niebieskiego (Czeska Ścieżka)
  • Wzdłuż szlaku niebieskiego (Koralowa Ścieżka)
 
Podejmowane działania w projekcie: zabudowa przeciwerozyjna szlaków turystycznych i ich bezpośredniego sąsiedztwa, przeciwdziałanie wydeptywaniu cennych zbiorowisk roślinnych, odtworzenie właściwego składu gatunkowego przekształconych zbiorowisk, ograniczenie występowania roślin synantropijnych, wzbogacanie różnorodności biologicznej w oparciu o miejscowe ekotypy roślin, edukacja ekologiczna oraz zapobieganie nielegalnej penetracji siedlisk przyrodniczych.
 
„Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap III” - wartość projektu 5 268 058,22 PLN; wartość dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 477 849,48 PLN.
 
Strona internetowa Programu Infrastruktura i Środowisko