rozmiar tekstu

IX. Międzynarodowa Konferencja "Geoekologiczne problemy Karkonoszy"W dniach 12-14 października 2016 r. odbyła się kolejna, dziewiąta już edycja międzynarodowej konferencji "Geoekologiczne Problemy Karkonoszy". Spotkanie miało miejsce w Szklarskiej Porębie, w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS "Granit". Konferencję zorganizował w tym roku Karkonoski Park Narodowy przy wydatnej pomocy czeskiego Krkonoskego narodniho parku.
W ciągu dwóch dni na 6 sesjach plenarnych i jednej sesji posterowej wygłoszono 25 wykładów oraz pokazano 30 posterów  prezentujących wyniki najnowszych badań naukowych prowadzonych na terenie Karkonoszy, w obu parkach narodowych oraz w ich najbliższym otoczeniu.

Forma i wartość dofinansowania WFOŚiGW:

- dotacja – 7600,00 PLN


 Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Link do strony funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl