rozmiar tekstu

Karkonosze - historia i tradycje ożywają / Krkonoše - historie a tradice ožívají CZ.11.02.01/00/23_004/0000048

Interreg Czechy-Polska


Głównym celem projektu jest udostępnienie zabytków kultury (zabytkowy budynek ratusza nr 210 w Vrchlabí, zabytkowy budynek spichlerza w zespole pałacowo-folwarcznym w Sobieszowie) oraz rozwój infrastruktury turystycznej (utworzenie IC, modernizacja i rozbudowa ekspozycji w 4 zabytkowych domach w Vrchlabí, w tym dodanie terenu ogrodowego, utworzenie nowej ekspozycji w Sobieszowie i budowa pieca chlebowego). Miejsca zostaną na nowo wypromowane i połączone z platformą SmartGuide. Kolejnym celem projektu jest ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację działań miękkich.
Harmonogram: 01/2024 – 03/2027
 
Partnerzy: Město Vrchlabí (Lead partner)
      Regionální turistické informační centrum Krkonoše
       Správa Krkonošského národního parku
       Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze