rozmiar tekstu

Odnowa w środowisku - "czarny trójkąt" nabiera kolorów


Odnowa w środowisku - "czarny trójkąt" nabiera kolorów  - projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013, oś priorytetowa nr 1: Rozwój trans graniczny, dziedzina wsparcia nr 4: Środowisko naturalne, kierunek działań nr 2: Wspieranie współpracy w dziedzinie środowiska naturalnego

Partner Wiodący: Towarzystwo Naukowo-Przyrodnicze im.Senckenberga z siedzibą w Frankfurcie nad Menem – oddział  Muzeum Historii Natury w Goerlitz.

Partner Projektu: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze.

Okres realizacji projektu 21.05.2012 - 30.06.2014Euroregion NYSA na terenie powiatów: Görlitz, zgorzeleckiego, bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego kojarzy się z pojęciem „czarnego trójkąta“ - regionem o zniszczonym środowisku naturalnym. Zachodzące tu stopniowo pozytywne zmiany są słabo zauważalne przez społeczeństwo. Dane ze stacji pomiarowych, świadczące o zmniejszeniu zanieczyszczenia, są trudno dostępne dla społeczeństwa, a ich znaczenie dla życia w regionie ciężko ocenić.

Projekt umożliwia przekonanie się o poprawie stanu środowiska „na własnej skórze“. Zwraca on uwagę na zmiany, jakie można obserwować w przyrodzie oraz popularyzuje działania zmierzające do odtworzenia dobrze funkcjonujących ekosystemów.
W ramach projektu po polskiej stronie zaplanowano przygotowanie i opracowanie dwujęzycznej oferty tj.: polsko-niemiecki portal internetowy, 6 wycieczek dla uczniów, 20 tablic informacyjnych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, broszury o zmianach środowiska w regionie i punktach obserwacyjnych oraz atlas porostów Karkonoszy. Dodatkowo zaplanowano wspólną polsko-niemiecką konferencję dotyczącą realizacji projektu, która ma na celu zbliżenie do siebie mieszkańców i decydentów z obu stron granicy i zachęcić do wspólnych obserwacji w przyrodzie.

Dzięki specjalnym szkoleniom dla nauczycieli, którzy dzięki nim zostaną przygotowani do prowadzenia m.in. samodzielnej oceny jakości powietrza razem z uczniami - przy pomocy skali porostowej. Na podstawie odradzających się ponownie, często barwnych, łatwych do rozpoznania porostów, każdy zainteresowany będzie mógł sam dostrzec zmiany stanu środowiska we własnym otoczeniu, np. w ogrodzie, parku, na działce.
 
Całkowita wartość projektu po polskiej stronie: 68 856,90 € - 100 %
Dofinansowanie ze środków UE: 58 528,37 € - 85 %
Wkład własny : 10 328,53 € - 15%