rozmiar tekstu

55 lat Karkonoskiego Parku Narodowego dla przyrody i regionu


Jubileusz 55 – lecia Karkonoskiego Parku Narodowego w roku 2014 stał się bezpośrednią przesłanką do przygotowania i złożenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosku o dotację na zadanie „ 55 lat Karkonoskiego Parku Narodowego dla przyrody i regionu”. Wniosek obejmuje szczególnie promocję działalności KPN i uświetnienie rocznicy jego powstania i zawiera szereg zadań o charakterze edukacyjnym. Są to:
  1. Imprezy edukacyjne: 2 konferencje i 2 festyny dla lokalnych społeczności z konkursami przyrodniczymi, 2 wystawy fotograficzne.
  2. Nowe publikacje KPN: 10 przewodników po ścieżkach edukacyjnych KPN z mapami i przewodnik „Małe Karkonosze” dla dzieci przedszkolnych, 3 krótkie filmy edukacyjne.
  3. Uzupełnienie bazy edukacyjnej KPN o nowy sprzęt i wyposażenie: stanowisko do archiwizacji zdjęć, aktywna miniścieżka edukacyjna przy Domku Myśliwskim, rakiety śnieżne z kijkami, stanowisko ze specjalnym piecem ceramicznym do wypalania gliny w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN, wyposażenie i materiały edukacyjno-dydaktyczne do Karkonoskiego Banku Genów w Jagniątkowie.
  4. Uzupełnienie i odnowienie infrastruktury terenowej ( pulpity i tablice informacyjne).
Na realizację zadań w ramach wniosku „55 lat KPN dla przyrody i regionu” Karkonoski Park Narodowy uzyskał dotację w wysokości 227 900 zł, a całość zadania stanowi koszt 309 142,55 zł. Realizacja wniosku niewątpliwie poszerzy i uatrakcyjni ofertę edukacyjną parku.
 


www.fos.wroc.pl