rozmiar tekstu

Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN


Projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN” został zrealizowany w latach 2010-2013 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w osi priorytetowej II: Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki i dziedziny wsparcia 2.2: Wspieranie rozwoju turystyki.
 
Wartość dofinansowania z EFRR – 1.487.950 EUR
w tym:

Partner wiodący:
Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí (Dyrekcja Karkonoskiego parku narodowego Vrchlabí) – 620.950 EUR
Partner projektu:
Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra – 867.000 EUR
 
Opis projektu:
Główna ideą projektu jest rozwój bazy turystycznej prezentującej walory przyrodnicze, geoturystyczne oraz dziedzictwa kulturowego Karkonoszy. W wyniku projektu po stronie polskiej w Karpaczu powstało Centrum Informacyjne KPN, mieszczące się w budynku stanowiącym pamiątkę tradycyjnego budownictwa regionalnego, prezentujące turystom walory geologiczne, geomorfologiczne i geoturystyczne wschodnich Karkonoszy, a także dawne tradycje ziołolecznictwa na tych terenach. W budynku Centrum Informacyjnego w sali ekspozycyjnej turyści mogą witrualnie eksplorować Karkonosze za pomocą wielkoformatowej aplikacji multimedialnej zawierającej panoramy 3D wyjątkowych miejsc Karkonoszy, podziwiać model dotykowy wschodnich Karkonoszy obrazujący poszczególne formy rzeźby terenu z animacjami o ich powstawaniu, zobaczyć unikatową kamienną geologiczną mapę wschodnich Karkonoszy zbudowaną z lokalnych skał w formie mozaiki na podłodze oraz kolekcję ponad 50 okazów minerałów karkonoskich z multimedialnym interaktywnym opisem i postery o geologii i geoturystyce.

W Sali warsztatowej turyści mogą obejrzeć pod binokularami karkonoskie skały, minerały i zioła oraz wziąć udział w warsztatach zielarskich. Na piętrze budynku mieści się Sala seminaryjna, oraz m.in. biura pracowników i współpracujących służb terenowych Parku. W budynku przyległym prezentowana jest ekspozycja dotycząca tradycji cechu karkonoskich laborantów. W otoczeniu powstał ogród ziół i krzewów karkonoskich, w którym turyści mogą na żywo zapoznać się z ponad 100 gatunkami roślin leczniczych, wykorzystywanych dawniej przez laborantów. W ramach projektu powstały także dwie ścieżki turystyczne, zaczynające się przy budynku CI KPN: "Dolina Wilczego Potoku" oraz ścieżka geoturystyczna we wschodnich Karkonoszach. Do ścieżek zostały wydane przewodniki turystyczne w 4 wersjach językowych. Wydano także ulotki oraz różne materiały promocyjne, a także powstała strona internetowa projektu. Centrum Informacyjne KPN wraz ze ścieżkami turystycznymi stanowi nową atrakcję turystyczną w regionie, ukierunkowaną na promocję walorów przyrodniczych i turystycznych Karkonoszy. Po stronie czeskiej we Vrchlabí zrewitalizowany został ogród klasztorny, w którym powstał m.in. sad dawnych odmian drzew owocowych oraz ekspozycja geologiczna. Działania podjęte w ramach projektu zwiększają świadomość turystów o unikatowych wartościach karkonoskiej przyrody i potrzebie jej ochrony.
 
Strona www projektu: http://cikpn.kpnmab.pl