rozmiar tekstu

Bądź eko z Karkonoskim Parkiem Narodowym

Karkonoski Park Narodowy w swoich działaniach edukacyjnych promuje aktywność społeczną w zakresie ekorozwoju, gdyż dzięki temu bardziej świadomi ekologicznie odbiorcy łatwiej zaakceptują i poprą działania KPN w zakresie ochrony przyrody. W ramach projektu zaplanowano organizację pikniku, konferencji oraz wydanie 3 publikacji pod hasłem „Bądź eko z Karkonoskim Parkim Narodowym”.
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 61 471,60 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: dotacja 30 700,00 zł
 
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
Link do strony funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl