rozmiar tekstu

Wspólna edukacja pracowników dyrekcji KRNAP i KPN


Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji polskich i czeskich pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego, jak również działania zmierzające do ujednolicenia systemu informacyjnego na terenie Parku. Organizacja dwustronnych staży, kursów językowych oraz szkoleń specjalistycznych służyć będzie wymianie wiedzy i doświadczeń oraz poprawie komfortu i jakości pracy po obu stronach granicy.

W ramach projektu wydany zostanie wspólny regulamin dla turystów obowiązujący w transgranicznym obszarze Parku, umożliwiający lepszą orientację w przepisach obu krajów oraz ułatwiający komunikację turystów i strażników. Dodatkowo opracowane zostanie wspólne logo, które partnerzy będą wykorzystywać w ramach wspólnych działań prowadzonych przez oba Parki, dając w ten sposób do zrozumienia, że Karkonosze są przez nich postrzegane jako jedna całość.

Załącznik