rozmiar tekstu

Bezpieczne Karkonosze


Projekt „BEZPIECZNE KARKONOSZE” jest realizowany wspólnie z partnerem czeskim (Krkonošsky narodni park) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Nr projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01448


Projekt „BEZPIECZNE KARKONOSZE” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu: 03.2010-02.2011
 
W trakcie realizacji projektu służby terenowe obu parków będą uczestniczyły w cyklu specjalistycznych szkoleń, w wyniku którego zyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie udzielania pierwszej pomocy przemedycznej. Podczas zaplanowanego na przyszły rok szkolenia zimowego, pracownicy terenowi KPN i KRNAP oprócz poszerzenia wiedzy dotyczącej trybów postępowania w zależności od rodzajów urazów i kontuzji, zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z podejmowaniem działań ratowniczych w zimie. Należą do nich przede wszystkim: ocena sytuacji meteorologicznej, rodzaje i przekrój śniegu, podstawy organizowania akcji ratunkowej po zejściu lawiny, posługiwanie się sondą lawinową, sposoby umiejscowienia zasypanego, pierwsza pomoc.
 
Uczestnicy szkoleń zostaną wyposażeni w przenośne zestawy pierwszej pomocy oraz inny niezbędny sprzęt techniczny wspierający działania ratownicze. Na wyposażenie placówek terenowych KPN zostaną zakupione stacjonarne zestawy pierwszej pomocy. 
 
Zdobyta wiedza i doposażenie sprzętowe pozwolą służbom terenowym obu parków skutecznie wspomagać specjalistyczne służby w niesieniu pierwszej pomocy przedmedycznej na karkonoskich szlakach.
 
W wyniku cyklu spotkań zostanie opracowana dwujęzyczna broszura traktująca o zasadach bezpiecznego poruszania się po terenach górskich oraz sposobach postępowania na wypadek zaistnienia niebezpieczeństwa.