rozmiar tekstu

Klimatyczne Karkonosze – przestrzeń edukacyjna dla dzieci

WIOŚ

Cel projektu: Projekt „Klimatyczne Karkonosze – przestrzeń edukacyjna dla dzieci” to zaprojektowanie i stworzenie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej, inspirowanej Karkonoszami na terenie powstającego Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów. Jest to połączenie edukacyjnego placu zabaw z grą terenową, co stanowić ma doskonałą infrastrukturę terenową do edukacji ekologicznej, połączoną z ekspozycją przyrodniczą „Klimatyczne Karkonosze” w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów.
 
Zadanie  realizowane jest w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na podstawie umowy dotacji nr 0748/D/EE/WR/2023 z dnia 01.08.2023 r.
Całkowity koszt realizacji zadania: 505 442,05 zł netto, kwota dofinansowania: 150 000,00 zł
Termin realizacji zadania: 01.06.2023 – 30.11.2024 r.