rozmiar tekstu

Jedne góry, jedne lasy

 

Projekt „Jedne góry, jedne lasy” ( PL.3.22/3.3.01/10.02209/ERN-151) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Realizacja projektu jest ukierunkowana na lasy Karkonoszy po obu stronach granicy ( rok 2011 – to Międzynarodowy Rok Lasu), w związku z tym niewątpliwie wzmocni on transgraniczne powiązanie parków narodowych w tym zakresie i jednocześnie rozpowszechni wiedzę o lasach w społeczeństwie. Działania projektu mają przyczynić się do zwiększenia efektywności współpracy transgranicznej w obszarze edukacji ekologicznej i ochrony ekosystemów leśnych. Wspólnie z czeskim partnerem zamierzamy rozpowszechnić informacje o gatunkach roślin i zwierząt żyjących w poszczególnych piętrach leśnych, o specyfice ekosystemów leśnych , o zarządzaniu lasami po obu stronach granicy, o programach związanych z ochroną lasu i jego mieszkańców. Projekt ma także podkreślić znaczenie lasu dla ludzi i rolę parków narodowych w zachowaniu ekosystemów leśnych w dobrej kondycji dla przyszłych pokoleń. Rok 2011 zakończyliśmy spektakularnym otwarciem wystawy fotograficznej „Rok cietrzewia”.

W roku 2012 Karkonoski Park Narodowy zamierza podjąć w ramach projektu szereg przedsięwzięć: wydawnictwa o tematyce leśnej ( przewodnik po ścieżce przyrodniczej po ekosystemach leśnych KPN, Ekosystemy leśne KPN – wydania poprawione i wznowione, kalendarz szkolny), warsztaty tematyczne dla nauczycieli i pracowników parków, a także dla zainteresowanych przyrodniczo dzieci z 2 szkół partnerskich: w Szklarskiej Porębie i Lanovie. Zaplanowane zostały także 2 transgraniczne imprezy o charakterze masowym – dla mieszkańców terenu przygranicznego, z udziałem przedstawicieli lokalnych samorządów, z konkursami przyrodniczymi dla dzieci i dorosłych.