rozmiar tekstu

Comenius viridis

Projekt COMENIUS VIRIDIS – nr projektu CZ.3.22/2.3.00/12.03393 dofinansowanie ze środków 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
 
Koszt całkowity projektu po stronie polskiej: ok. 319 990,62 Euro
Całkowite wydatki kwalifikowane 244 724,12 Euro (dofinansowanie 85% - ok. 208 015,50 Euro, krajowe-publiczne środki finansowe 15% - ok. 36 708,60 Euro).
środki własne – 75,266,50 Euro
 
 
Czas trwania: 1luty 2013 - 30 czerwiec 2015
 
Projekt z zakresu edukacji ekologicznej społeczeństwa w Karkonoszach (Polska/Czechy, partnerzy – Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, Krkonošsky narodní park Vrchlabi, SEVER - Ośrodek Edukacji i Etyki Ekologicznej Horní Maršov
 
Podstawowym celem projektu Comenius viridis jest wspólne realizowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej na obszarze całych Karkonoszy oraz regionu. Opracowany zostanieBilateralny Program Edukacji Ekologicznej KRNAP/KPN/SEVER. Każda, z instytucji przygotuje 8 tematów głównych, uzupełnionych o scenariusze zajęć. Scenariusze tę będą realizowane najpierw pilotażowo – z wybranymi grupami ze szkół na wszystkich poziomach nauczania, a następnie – w fazie realizacyjnej – zajęcia odbywać się będą dla wszystkich zainteresowanych placówek, po obu stronach granicy. Opracowany program zostanie wydany w formie publikacji wraz z załączonymi scenariuszami zajęć.
W pierwszej części projektu do współpracy zaprosiliśmy 5 szkół, które aktywnie wesprą nas w realizacji całości zadania. Na podstawie opracowanych programów zrealizujemy cykl 216 zajęć dla około 6500 uczestników. Kolejną formułę aktywnej edukacji stanowią warsztaty dla nauczycieli i uczniów. Zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie grupy uczniów ze szkół będą systematycznie jeździć na zajęcia edukacyjne.
 
Po stronie polskiej, główną bazę dla realizacji zadań z projektu Comenius viridis stanowić będzie Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN (KCEE KPN). Przewidujemy także zajęcia dla młodzieży i nauczycieli w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu (Leśna 9 i Ośrodek edukacyjno-informacyjny Domek Myśliwski).
W ramach uatrakcyjnienia programu, opracowane zostanie szereg pomocy dydaktycznych dla dzieci w różnym wieku. Wyposażenie naszych obiektów edukacyjnych zostanie uzupełnione o atrakcyjne, nowoczesne pomoce dydaktyczne, co pozwoli na uzyskanie szerokiego efektu ekologicznego.
 
W KCEE KPN zaplanowano także modernizację ekspozycji „Wirtualne Karkonosze”, polegającą na rozwinięciu prezentacji, wymianie niektórych elementów ekspozycji, dostosowaniu wyposażenia do potrzeb odbiorców posługujących się językiem czeskim, zmianie kolorystyki ścian.
Istotne w projekcie są materiały edukacyjne i promocyjne Parku – przede wszystkim podkreślą i umocnią rangę współpracy transgranicznej, a także umożliwią jej szeroką promocję w społeczeństwach po obu stronach granicy. Czeskie propozycje publikacji i gier zostaną przetłumaczone na język polski i wydane po polskiej stronie. Wysokie nakłady pozwolą na rozpowszechnienie wiadomości o ponad 50-letniej już ochronie przyrody w całych Karkonoszach, podkreślając funkcjonowanie parków narodowych i Bilateralnego Rezerwatu Biosfery.

Bezpłatne wyjazdy uczniów na zajęcia, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami i pracownikami edukacyjnymi KRNAP, KPN i SEVER pozwoli na wytyczenie dalszych kierunków współpracy i ugruntuje wiedzę o potrzebach ochrony karkonoskiej przyrody.
Krkonošsky narodní park oraz SEVER - Ośrodek Edukacji i Etyki Ekologicznej Horní Maršov również, znacząco poszerzą swoją ofertę edukacyjną poprzez doposażenie ośrodków edukacyjnych.
 
Informacja o partnerach
Krkonošsky narodní park Vrchlabi , http://www.krnap.cz/
SEVER - Ośrodek Edukacji i Etyki Ekologicznej Horní Maršov, http://sever.ekologickavychova.cz/sever-horni-marsov/