Wydarzenia

Spokojny spacer po leśnym szlaku? Jasne, ale mamy też inne propozycje! Zapoznaj się z szeroką ofertą wydarzeń Karkonoskiego Parku Narodowego. Organizujemy spotkania pod chmurką, warsztaty w terenie i koncerty przy świergoczącym akompaniamencie.Wdrożenie systemu monitoringu wykorzystania przestrzeni przez zwierzęta z zastosowaniem fotopułapek – to jedno z najważniejszych zadań w ramach realizowanego przez Karkonoski Park Narodowy projektu pn.: „Poprawa stanu łączności ekologicznej w KPN i jego otulinie”. Zakup i montaż specjalistycznego sprzętu do prowadzenia monitoringu oraz towarzyszącego mu systemu informatycznego pozwalającego na zarządzanie, integrację i analizowanie gromadzonych w trakcie obserwacji danych oraz zastosowanie technik sztucznej inteligencji umożliwi zwiększenie trafności interpretacji informacji o obecności i przemieszczaniu się zwierząt. Te szczegółowe dane przyrodnicze znakomicie uzupełnią wiedzę na temat funkcjonowania korytarzy ekologicznych parku. O stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych służących monitoringowi przyrodniczemu rozmawiano w czasie konferencji, która odbyła się 19 i 20 maja br. w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Opowiadał o tym dr Jakub Bubnicki, szef Open Science Conservation Fund, pracownik Instytutu Biologii Ssaków PAN w  Białowieży.