rozmiar tekstu

Aktualności


 
 


W trzynastu punktach w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego, od Jakuszyc niemal po Jarkowice, prowadzone są od grudnia zeszłego roku systematyczne obserwacje fauny, które polegają na lustracji określonych obszarów terenu. Przed świtem i po wschodzie słońca, pracownicy parku rejestrują zarówno gatunki ssaków jak i ptaków, odnotowując w specjalnym systemie geoinformacyjnym każdą sztukę zauważonej i usłyszanej zwierzyny. Na podkładzie mapowym powstaje w ten sposób trwały ślad prowadzonych obserwacji, który w miarę przybywania kolejnych wyników z prowadzonych badań pozwoli, m.in. poznać siedliska poszczególnych gatunków, miejsca żerowania i przemieszczanie się osobników.
Wspomniane obserwacje terenowe są ważnym elementem realizowanego przez park projektu pn.:„Poprawa łączności ekologicznej w KPN i jego otulinie”. Towarzyszą im także obserwacje fauny na tzw. transektach drogowych. To miejsca wzdłuż dróg wyznaczone w otulinie parku, które przecina przemieszczająca się swobodnie zwierzyna.
Prowadzone obserwacje przyrodnicze pozwolą jeszcze lepiej poznać funkcjonowanie korytarzy ekologicznych. Zebrane w ten sposób i opracowane dane posłużą m.in. do planowania przestrzennego terenów bezpośrednio przyległych do parku, kształtowania zielonej infrastruktury i szukania alternatywnych kierunków rozwoju turystyki.