rozmiar tekstu

Ścieżka edukacyjna „Polodowcowe dziedzictwo Karkonoszy”

Ścieżka przebiega przez obszar Karkonoskiego Parku Narodowego (Polska) i Krkonosskiego narodniho parku (Czechy). Składa się z 9 punktów dydaktycznych  5 na terenie  KPN i 4 na terenie  KRNAP. Przebieg ścieżki pokrywa się z funkcjonującymi szlakami turystycznymi i dwoma przejściami granicznymi dla pieszych „Śląski Dom” i „Równia pod Śnieżką – Lučni bouda". 
Wędrówkę po ścieżce możemy zacząć od pulpitu informacyjnego przy  schroniska „ Samotnia” zapoznając się  z gatunkami roślin i zwierząt żyjących w największym po polskiej stronie kotle polodowcowym. Następnie dochodzimy do punktu dydaktycznego „ Biały Jar” gdzie poznajemy florę, faunę,  procesy powstawania nisz niwalnych a także historię największej karkonoskiej tragedii lawiny w 1968 roku która pochłonęła 18 osób. Dochodzimy do punktu dydaktycznego „Kopa” gdzie poznajemy piętra roślinne Karkonoszy. Punkt dydaktyczny „Śląski Dom” informuje nas o historii schroniska i o roślinności piętra subalpejskiego. Następnie przechodzimy na czeską stronę Karkonoszy do punktu dydaktycznego opisującego geomorfologię „Upskiej jamy”. Następnie  dochodzimy do punktu dydaktycznego  na „Schustlerovej ceste” gdzie poznajemy historię torfowiska Upa na Równi pod Śnieżką . Dochodzimy do punktu dydaktycznego przy „Lucni bouda” zapoznając się z historią zagospodarowania Karkonoszy przez człowieka na przykładzie schroniska „Lucni bouda”. Następny punkt dydaktyczny na „Jantarovej ceste” to przypomnienie starego szlaku łączącego Śląsk z Czechami  i dochodzimy do ostatniego punktu dydaktycznego ponownie po polskiej stronie Karkonoszy „Spalona Strażnica”. Tutaj widzimy wymodelowane przez procesy mrozowe przypominające stopnie piramidy stoki Lucni hory po czeskiej stronie Karkonoszy.

Kiedy korzystać? Najbezpieczniejszy okres korzystania ze ścieżki : od maja do października.

Długość ścieżki: 8  km.

Przewyższenia: schronisko „ Samotnia”1200 m. n.p.m. - „Rozdroże przy spalonej Strażnicy” 1430 m. n.p.m.

Różnica wzniesień:  230 m. 

Czas przejścia: 5-6 godzin.

Każdy punkt dydaktyczny posiada pulpit informacyjny w trzech językach : polskim czeskim i niemieckim.

Przebieg ścieżki  na Geoportalu Karkonosze

Pobierz przewodnik  tu