rozmiar tekstu

Ścieżka geoturystyczna we wschodnich Karkonoszach

Na ścieżce wyznaczonych jest czternaście przystanków informacyjnych. Ścieżka prowadzi poprzez niezwykle ciekawe pod względem geoturystycznym tereny wschodnich Karkonoszy. Początek ścieżki znajduje się przy budynku Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu, następnie trasa prowadzi żółtym szlakiem do schroniska nad Łomniczką, dalej czerwonym szlakiem poprzez Kocioł Łomniczki na Przełęcz pod Śnieżką w okolicach Śląskiego Domu, następnie na szczyt Śnieżki i dalej Czarnym Grzbietem do Sowiej Przełęczy, stamtąd na Skalny Stół i z powrotem na Sowią Przełęcz, skąd czarnym szlakiem poprzez Sowią Dolinę schodzi do Karpacza. Wędrując ścieżką zapoznamy się z geologią i geomorfologią tego rejonu Karkonoszy, m.in. spływami gruzowo-błotnymi, polodowcowym Kotłem Łomniczki, budową geologiczną Śnieżki i Czarnego Grzbietu, gruntami strukturalnymi, rzadkimi minerałami i dolinami górskich potoków.

Kiedy  korzystać ? Najbezpieczniejszy okres do korzystania ze ścieżki to miesiące od maja do września. 

Długość ścieżki: około17km.

Przewyższenia : 700 m. n.p.m.  Centrum Informacyjne KPN – 1602 m. n.p.m. szczyt Śnieżki.

Różnica poziomów: 902 m.

Czas przejścia : około 8 godzin.

Przebieg ścieżki  na  Geoportalu Karkonosze

Pobierz przewodnik  tu