rozmiar tekstu

Ścieżka „Do Wodospadu Szklarki”

Ścieżka posiada tzw. zatoczki - mijanki, podest widokowy przy Wodospadzie Szklarki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ścieżka składa się z trzech przystanków dydaktycznych, opisujących najbardziej charakterystyczne elementy przyrody karkonoskiej w postaci stromych zboczy , koryta, i skałek potoku szklarki, zachowane zbiorowiska regla dolnego (500 - 1000 m. n.p.m.) buczyna sudecka z domieszką jodły i świerka, różne gatunki mchów porostów, różne gatunki ptaków i oczywiście Wodospad Szklarki.
Na przystanku nr 1 możemy zaobserwować połączenie rzeki Kamienna i potoku Szklarka a nich charakterystyczne dla potoków górskich dwa gatunki ptaków: pluszcza i pliszkę górską . Po lewej stronie ścieżki widzimy strome zbocza porośnięte głównie młodą buczyną kilkoma brzozami i młodymi jaworami. Mijamy skały liczące sobie około 330 milionów lat.
Z przystanku nr 2 widzimy po prawej stronie potoku Szklarki skały z żółtymi "naciekami" porostów , które w tym miejscu jako bioindykatory mówią nam o stopniu zanieczyszczenia powietrza (nieduże). Po lewej stronie możemy zaobserwować proces sukcesji ekologicznej. Przy przystanku nr 3 widać Wodospad Szklarki i powstałe w wyniku drążenia przez jego wody dna potoku - kotły eworsyjne. Jest tutaj też schronisko turystyczne Kochanówka wybudowane w 1868 roku gdzie można odpocząć i napić się herbaty.

Kiedy korzystać? Najbezpieczniejszy okres korzystania z ścieżki od kwietnia do października.

Długość ścieżki: 375 m.

Przewyższenia:  503 m. n.p.m parking - 514 m. n.p.m Wodospad Szklarki.

Różnica wzniesień: 11 m.

Czas przejścia: od 7 minut do 20 minut w jedna stronę.

Największe nachylenie ścieżki: 17% .

Przebieg ścieżki na  Geoportalu Karkonosze

Pobierz przewodnik  tu