rozmiar tekstu

Opłaty za wstęp i udostępnianie

Przypominamy, że zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego, opłaty za wstęp na teren Karkonoskiego Parku Narodowego  nie będą pobierane w dniach 16 stycznia (dzień utworzenia Karkonoskiego Parku Narodowego), 24 maja (Europejski Dzień Parków Narodowych), 10 sierpnia (dzień św. Wawrzyńca).
Wyjątek stanowi Wodospad Kamieńczyka, gdzie nadal obowiązują opłaty za udostępnianie.
​​

 

Informacje o opłatach, ulgach, zwolnieniach z opłat za wstęp i udostępnianie KPN reguluje Zarządzenie - więcej informacji na stronie: https://kpnmab.pl/warunki-udostepniania

Opłaty za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego

RODZAJ OPŁATA NORMALNA
OPŁATA ULGOWA
 
Jednodniowa indywidualna
 
8,00 zł
 
4,00 zł

Jednodniowa dla uczestników grup z przewodnikiem górskim sudeckim
 
7,00 zł
 
3,50 zł

Trzydniowa indywidualna

20,00 zł

10,00 zł

 
 
UWAGA, biletem jest paragon fiskalny wydany w pukcie sprzedaży biletów, lub potwierdzenie zakupu biletu online przesłane na wskazany adres e-mail.
Komu przysługują ulgi w opłacie za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego?
Opłat za wstęp do Parku nie pobiera się od:
1. dzieci w wieku do lat 7
2. osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych
3. uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w KPN w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku
4. mieszkańców gmin: Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba
5. członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny
6. ratowników górskich lub ratowników górskich z psem ratowniczym
Zwolnienie z opłat przysługuje po okazaniu odpowiedniego dokumentu w punkcie pobierania opłat.
 
Opłatę za wstęp na teren Parku w wysokości 50% stawki opłaty pobiera się od:
1. uczniów szkół i studentów
2. emerytów i rencistów
3. osób niepełnosprawnych
4. żołnierzy służby czynnej
Ulga z opłat przysługuje po okazaniu odpowiedniego dokumentu w punkcie pobierania opłat.
Uwaga! Bilety wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego nie upoważniają do wejścia do Wąwozu Kamieńczyka. 

Opłaty za udostępnianie Karkonoskiego Parku Narodowego - Wodospad Kamieńczyka

 

RODZAJ OPŁATY

OPŁATA NORMALNA

OPŁATA ULGOWA

 
Jednorazowa indywidualna
 
 
12,00 zł
 
 
6,00 zł
 
Jednodniowa dla uczestników grup z przewodnikiem górskim sudeckim
 
 
10,00 zł
 
5,00 zł
 
 
 
 

Udostępnianie obszaru Kopy i Złotówki - Karpacz

W cenę biletu na wjazd koleją linową lub wyciągami narciarskimi Kompleksu narciarskiego Kopa i Hali Złotówka wliczona jest opłata za udostępnianie terenu Karkonoskiego Parku Narodowego.
Opłat za udostępnianie części KOPY i Złotówki do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych nie pobiera się (nie są wliczone w cenę biletów) od osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
a) bilet na wjazd i zjazd, wjazd, karnet jednodniowy, karnet 3-godzinny, karnet 2-godzinny:  3,50 zł + VAT
b) bilet jednorazowy na wjazd kolejką 2-osobową dla narciarzy „Liczykrupa”: 0,35 zł + VAT
UWAGA! Nie jest wymagana zgoda na wjazd pojazdów poruszających się ulicą Turystyczną na odcinku ul. Olimpijska – Dolna Stacja wyciągu na Kopę, celem dowiezienia bądź zwiezienia os. niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 

Udostępnianie Parku do celów rekreacyjno-sportowych

1. Udostępnianie Kopy do celów sportowych (miejsce startu dla paralotniarzy) – 20 zł. Wzór wniosku znajduje się w zakładce Do Pobrania.
2. 
Udostępnianie do celów sportowych, w zakresie szkoleń w poruszaniu się w trudnych warunkach zimowych, obszarów: 
a) w Kotle Małego Stawu od Szerokiego żlebu do żlebu Wrota Przemytników,
b) w Wielkim Śnieżnym Kotle od żlebu Mokrego do Rynny Świętego Elma
– opłata jednodniowa indywidualna 20 zł.
3. Udostępnianie do celów sportowych szlaków turystycznych, dróg wewnętrznych w celu organizacji imprez biegowych - opłata jednodniowa indywidualna 10 zł od każdego uczestnika ujętego w limicie uczestników.
4. Udostępnianie do celów rekreacyjno-sportowych szlaków turystycznych, dróg wewnętrznych w celu organizacji imprez rowerowych - opłata 20 zł od każdego uczestnika w przypadku przebiegu trasy przez obszar ochrony ścisłej Parku, 10 zł od każdego uczestnika w przypadku przebiegu trasy w całości przez obszar ochrony czynnej.

Miejsca sprzedaży biletów

1. Punkt koło hotelu Orlinek w Karpaczu (przy szlaku czerwonym do remontowanego schroniska Nad Łomniczką)
Wszystkie święta, soboty, niedziele, w sezonie wiosenno-letnim codziennie, od godz. 8:30 16.30 (w sezonie), w  okresie od X-III od 8:30 do godziny 16:00 (przy czym w weekendy w X do 17:00);
Przy punkcie dostępna jest toaleta.


2. Punkt przy dolnej stacji kolei linowej na Kopę w Karpaczu (przy szlaku czarnym)
Wszystkie dni w roku* od 8:30 do 17.00 od IV do IX oraz do godziny 16:00 w okresie od X do III (przy czym w weekendy w X do 17:00).

3. Punkt przy świątyni Wang w Karpaczu 
Wszystkie dni w roku*, w sezonie od IV do IX od godziny 8:00 do 17.00, w okresie od X do III od 8:00 do 16:00, (przy czym w weekendy w X do 17:00)

4. Punkt u podnóża Chojnika (Sobieszów – Jelenia Góra) 
Wszystkie dni w roku* według poniższego czasu funkcjonowania:
- styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień - od godziny 9:00 do 15:00,
- październik - od godziny 9:00 do 16:00,
- kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień - od godziny 9:00 do 17:00,
- lipiec i sierpień - od godziny 9:00 do 18:00
Przy punkcie dostępna jest toaleta.
UWAGA!
W okresie od 13 kwietnia do 15 września od godziny 9:00 do 15:00 opłaty są pobierane na szlaku z Przełęczy Żarskiej na Chojnik.

5. Punkt przy Wodospadzie Szklarki w Piechowicach 
Wszystkie dni w roku* z wyjątkiem według poniższego czasu funkcjonowania:
- styczeń, luty, marzec, październik, listopad i grudzień - od godziny 9:00  do 16:00, przy czym w weekendy do 17:00
- kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień - od godziny nie późniejszej niż 9:00 do 17:00, przy czym w weekendy do 17:00
- lipiec i sierpień - od godziny 9:00 do 18:00

6. Punkt przy stacji pośredniej wyciągu na Szrenicę oraz na szlaku zielonym w kierunku Łabskiego Szczytu (przy skałce Wieloryb)
Wszystkie dni w miesiącach* od 27 kwietnia do 30 września w godzinach 9:00 do 16:00 (w godzinach pracy wyciągu)

7. Punkt przy szlaku czerwonym na Halę Szrenicką (tzw. Brama Kamieńczyk)
Wszystkie dni w roku* według poniższego czasu funkcjonowania:
- styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień - od godziny nie późniejszej 9:00 do 16:00
- październik - od godziny nie późniejszej 9:00 do 16:00, przy czym w weekendy do 17:00
- kwiecień i wrzesień - od godziny 9:00 do 17:00
- maj, czerwiec, lipiec, sierpień - od godziny 8:00 do 18:00
Przy punkcie dostępna jest toaleta.

8. Punkt – zejście do Wodospadu Kamieńczyka (Szklarska Poręba)
Wszystkie dni w roku*, według poniższego czasu udostępnienia:
- styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień - od godziny 9:00 do 16:00,
- październik - od godziny 9:00 do 17:00,
- kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień - od godziny 9:00 do 17:00,
- lipiec i sierpień - od godziny 9:00 i do 18:00

9. Punkty w terenie tzw. mobilne punkty poboru opłat
- od 13 kwietnia do 30 września przy węzłach szlaków turystycznych m.in.. Polana, Droga Urszuli (przy punktach dostępna jest toaleta), Sowia Dolina, Pod Łabskim Szczytem, Koralowa Ścieżka i inne.

* Uwaga, opłaty za wstep do Parku Narodowego nie pobiera się w dniach:
16.01 – dzień utworzenia Karkonoskiego Parku Narodowego,
24.05 – Europejski Dzień Parków Narodowych,
10.08 – dzień św. Wawrzyńca.

Sprzedaż biletów on-line

https://kpn.eparki.pl/