rozmiar tekstu

Opłaty za wstęp i udostępnianie

Uwaga! W dniu 11.04.2024 została uruchomiona nowa strona Karkonoskiego Parku Narodowego. Poniższe treści mogą być nieaktualne. Aktualne informacje uzyskają Państwo na  kpn.gov.pl

Przypominamy, że zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego, opłaty za wstęp na teren Karkonoskiego Parku Narodowego  nie będą pobierane w dniach 16 stycznia (dzień utworzenia Karkonoskiego Parku Narodowego), 24 maja (Europejski Dzień Parków Narodowych), 10 sierpnia (dzień św. Wawrzyńca).
Wyjątek stanowi Wodospad Kamieńczyka, gdzie nadal obowiązują opłaty za udostępnianie.
​​

 

Informacje o opłatach, ulgach, zwolnieniach z opłat za wstęp i udostępnianie KPN reguluje Zarządzenie - więcej informacji na stronie: https://kpnmab.pl/warunki-udostepniania

Opłaty za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego

Poniższe opłaty obowiązują od 01.03.2024r
 
RODZAJ OPŁATA NORMALNA
OPŁATA ULGOWA
 
Jednodniowa indywidualna
 
10,00 zł
 
5,00 zł

Jednodniowa dla uczestników grup z przewodnikiem górskim sudeckim
 
9,00 zł
 
4,50 zł

Dwudniowa indywidualna
20,00 zł 10,00 zł

Trzydniowa indywidualna

24,00 zł

12,00 zł
 
 
UWAGA, biletem jest paragon fiskalny wydany w pukcie sprzedaży biletów, lub potwierdzenie zakupu biletu online przesłane na wskazany adres e-mail.
Komu przysługują ulgi w opłacie za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego?
Opłat za wstęp do Parku nie pobiera się od:
1. dzieci w wieku do lat 7
2. osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych
3. uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w KPN w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku
4. mieszkańców gmin i miast: Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba
5. członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny
6. ratowników górskich lub ratowników górskich z psem ratowniczym
Zwolnienie z opłat przysługuje po okazaniu odpowiedniego dokumentu w punkcie pobierania opłat.
 
Opłatę za wstęp na teren Parku w wysokości 50% stawki opłaty pobiera się od:
1. uczniów szkół i studentów
2. emerytów i rencistów
3. osób niepełnosprawnych
4. żołnierzy służby czynnej
Ulga z opłat przysługuje po okazaniu odpowiedniego dokumentu w punkcie pobierania opłat.
Uwaga! Bilety wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego nie upoważniają do wejścia do Wąwozu Kamieńczyka. 

Opłaty za udostępnianie Karkonoskiego Parku Narodowego - Wodospad Kamieńczyka

 

RODZAJ OPŁATY

OPŁATA NORMALNA

OPŁATA ULGOWA

 
Jednorazowa indywidualna
 
 
16,00 zł
 
 
8,00 zł
 
Jednodniowa dla uczestników grup z przewodnikiem górskim sudeckim
 
 
12,00 zł
 
6,00 zł
 
 
 

Opłata roczna za udostępnianie Karkonoskiego Parku Narodowego dla celów turystycznych dla przewodników górskich

OPŁATA ROCZNA DLA PRZEWODNIKÓW SUDECKICH  OPŁATA ROCZNA DLA PRZEWODNIKÓW KPN

100,00 PLN
 
50,00 PLN

Opłata roczna dla przewodników górskich sudeckich, jest opcją dla przewodników sudeckich, którzy w ciągu roku prowadzą dużą liczbę grup po terenie KPN
 

Udostępnianie obszaru Kopy i Złotówki - Karpacz

W cenę biletu na wjazd i zjazd koleją linową lub wyciągami narciarskimi Kompleksu narciarskiego Kopa i Hali Złotówka wliczona jest opłata za udostępnianie terenu Karkonoskiego Parku Narodowego w wysokości:
 • 5,00 zł netto plus należny podatek VAT wg obowiązujących stawek - przy sprzedaży biletów indywidualnych normalnych na wjazd i zjazd lub na wjazd;
 • 2,50 zł netto plus należny podatek VAT wg obowiązujących stawek - przy sprzedaży biletów indywidualnych ulgowych  na wjazd i zjazd lub na wjazd,
 • 15,00 zł netto plus należny podatek VAT wg obowiązujących stawek - przy sprzedaży biletów rodzinnych na wjazd i zjazd lub na wjazd,
 • 2,50 zł netto plus należny podatek VAT wg obowiązujących stawek - przy sprzedaży biletów seniorskich na wjazd i zjazd lub na wjazd;
 • 2,50 zł netto plus należny podatek VAT wg obowiązujących stawek - przy sprzedaży biletów dla grup szkolnych na wjazd i zjazd lub na wjazd dla każdego uczestnika grupy;
 • 5,00 zł netto plus należny podatek VAT wg obowiązujących stawek - przy sprzedaży karnetów jednodniowych, karnetów godzinowych;
 • wielokrotności opłaty za udostępnianie, o której mowa w pkt. vi. – 5,00 zł netto x ilość dni ważności karnetu) plus należny podatek VAT wg obowiązujących stawek,
 • 0,50 zł netto plus należny podatek VAT wg obowiązujących stawek - przy sprzedaży biletów jednorazowych/jednoprzejazdowych na wjazd kolejką 2 os. Liczykrupa dla narciarzy,
 • zwalnia się z przedmiotowej opłaty za udostępnianie bilety zjazdowe, bilety dwuprzejazdowe z Kopy dla osób niepełnosprawnych, bilety przewodnickie oraz bilety bagażowe.
 
Opłat za udostępnianie części KOPY i Złotówki do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych nie pobiera się (nie są wliczone w cenę biletów) od osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz od członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
 
UWAGA! Nie jest wymagana zgoda na wjazd pojazdów poruszających się ulicą Turystyczną na odcinku ul. Olimpijska – Dolna Stacja wyciągu na Kopę, celem dowiezienia bądź zwiezienia os. niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 

Udostępnianie Parku do celów rekreacyjno-sportowych

1. Udostępnianie Kopy do celów sportowych (miejsce startu dla paralotniarzy) – 60 zł. Wzór wniosku znajduje się w zakładce Do Pobrania.
2. 
Udostępnianie do celów sportowych, w zakresie szkoleń w poruszaniu się w trudnych warunkach zimowych, obszarów: 
a) w Kotle Małego Stawu od Szerokiego żlebu do żlebu Wrota Przemytników,
b) w Wielkim Śnieżnym Kotle od żlebu Mokrego do Rynny Świętego Elma
– opłata jednodniowa indywidualna 30 zł.
3. Udostępnianie do celów sportowych szlaków turystycznych, dróg wewnętrznych w celu organizacji imprez biegowych - opłata jednodniowa indywidualna 15 zł od każdego uczestnika ujętego w limicie uczestników.
4. Udostępnianie do celów rekreacyjno-sportowych szlaków turystycznych, dróg wewnętrznych w celu organizacji imprez rowerowych - opłata 30 zł od każdego uczestnika w przypadku przebiegu trasy przez obszar ochrony ścisłej Parku, 20 zł od każdego uczestnika w przypadku przebiegu trasy w całości przez obszar ochrony czynnej.

Miejsca sprzedaży biletów

Punkt informacyjno-kasowy ORLINEK w Karpaczu (przy turystycznym szlaku czerwonym do schroniska Nad Łomniczką). Punkt okresowo czynny* w święta, soboty, niedziele, podczas ferii zimowych, w sezonie wiosenno-letnim codziennie. W godzinach:
 • od  8:30 do 17.00, w sezonie wysokim 27 IV – 30 IX;
 • od 8:30  do 16:00 od X-III (w weekendy w X do 16:30).
Przy punkcie dostępna jest toaleta w okresie od wiosny do jesieni.

Punkt informacyjno-kasowy KOPA, przy dolnej stacji kolei linowej na Kopę w Karpaczu (przy czarnym turystycznym szlaku). Czynny we wszystkie dni w roku* w godzinach:
 • od 8:30 do 17.00 od IV do IX;
 • od 8:30 do 16.00  od I do III oraz od X do XII (w weekendy w X do 17:00).
Punkt informacyjno-kasowy WANG, punkt przy świątyni Wang w Karpaczu. Czynny we wszystkie dni w roku* w godzinach:
 • od 8:00 do 17.00 od IV do VI i w IX;
 • od 8:00 do 18.00 od VII do VIII;
 • od 8:00 do 16.00  od I do III oraz od X do XII (w weekendy w X do 17:00).
Punkt informacyjno-kasowy POLANA, węzeł szlaków turystycznych żółty, niebieski i zielony. Punkt okresowo czynny* w święta, soboty, niedziele, podczas ferii zimowych, w sezonie letnim codziennie. W godzinach:
 • od 8:00 do 18.00 od VII do VIII;
 • od 8:00 do 16.00  od I do III oraz od X do XII (w weekendy w X do 17:00).
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych  punkt może być zamknięty. Przy punkcie powyżej dostępna są toalety w okresie od wiosny do jesieni.

Punkt informacyjno-kasowy CHOJNIK, w Sobieszowie – Jelenia Góra (przy czarnym i czerwonym turystycznym szlaku). Czynny cały rok* w godzinach:
 • od 9:00 do 17.00 od IV do VI i IX;
 • od 9:00 do 18.00 od VII do VIII;
 • od 9:00 do 16.00  w X;
 • od 9:00 do 15.00  od XI do III.
Przy punkcie dostępna jest toaleta.

Punkt informacyjno-kasowy na PRZEŁĘCZY ŻARSKIEJ, żółty szlak turystyczny na Przełęczy Żarskiej, okolice Zamku Chojnik. Punkt okresowo czynny co najmniej w okresie od 27 kwietnia do 30 września od godziny 9:00 do 15:00.
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych punkt może być zamknięty.

Punkt informacyjno-kasowy SZKLARKA w Piechowicach (przy czarnym i niebieskim turystycznym szlaku prowadzących do Wodospadu Szklarki). Czynny cały rok* w godzinach:
 • od 9:00 do 16.00 od I do III i od X do XII, (w weekendy w X do 17:00);
 • od 9:00 do 17.00 od IV do VI i IX (w weekendy do 18:00);
 • od 9:00 do 18.00 od VII do VIII.
Punkt informacyjno-kasowy przy stacji pośredniej wyciągu na Szrenicę, Szklarska Poręba (przy zielonym turystycznym szlaku). Punkt okresowo czynny co najmniej w okresie od 27 kwietnia do 30 września od godziny 9:00 do 16:00 (w godzinach pracy wyciągu).
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych punkt może być zamknięty.

Punkt informacyjno-kasowy BRAMA KAMIEŃCZYK, Szklarska Poręba (przy czerwonym turystycznym szlaku prowadzącym na Halę Szrenicką). Czynny cały rok* w godzinach:
 • od 9:00 do 16.00 od I do III i od X do XII, (w weekendy w X do 17:00);
 • od 9:00 do 17.00 w IV i IX;
 • od 9:00 do 18.00 od V do IX.
Przy punkcie dostępna jest toaleta w okresie od wiosny do jesieni.

WODOSPAD KAMIEŃCZYKA – Szklarska Poręba (czerwony szlak turystyczny). Czynny cały rok* w godzinach:
 • od 9:00 do 16.00 od I do III i od X do XII, (w weekendy w X do 17:00);
 • od 9:00 do 17.00 od IV do VI i IX;
 • od 9:00 do 18.00 od VII do VIII, (w weekendy do 1:00);
Punkty w terenie tzw. MOBILNE PUNKTY POBORU OPŁAT na obszarze Karkonoszy przy węzłach szlaków turystycznych m.in.: Droga Urszuli, Sowia Dolina, Pod Łabskim Szczytem, Koralowa Ścieżka i inne. Punkty okresowo czynne co najmniej w okresie od 27 kwietnia do 30 września od godziny 9:00 do15:00.

* Uwaga, opłaty za wstęp do Parku Narodowego nie pobiera się w dniach:
16.01 – dzień utworzenia Karkonoskiego Parku Narodowego,
24.05 – Europejski Dzień Parków Narodowych,
10.08 – dzień św. Wawrzyńca.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych godziny otwarcia punktów informacyjno- kasowych KPN mogą być skrócone.
 

Sprzedaż biletów on-line

Zachęcamy do kupna biletów za pomocą platformy on-line! https://bilety.kpnmab.pl