rozmiar tekstu

Dzik

Dzik-   Sus scrofa

Dzik jest przodkiem świni domowej. Wśród dziko żyjących w Europie zwierząt jest jedynym przedstawicielem świniowatych. Jego aktualny, naturalny zasięg występowania obejmuje tereny od północnych krańców Afryki przez środkową i południową Eurazję. Poza naturalnym zasięgiem występowania jest uznawany za gatunek inwazyjny. W Polsce występuje bardzo licznie na terenie niemal całego kraju, od wybrzeży Bałtyku na północy aż po góry, gdzie dochodzi do górnej granicy lasu. Dzik w Karkonoszach przebywa głównie w piętrze pogórza i regla dolnego, w lasach sąsiadujących z polami i uprawami rolnymi. Wraz ze wzrostem liczebności, stopniowo zwiększa się zakres wysokościowy jego występowania i coraz więcej osobników pojawia się w wyższych partiach masywu np. w reglu górnym. Pojedyncze tropy dzika odnotowywano w ostatnich latach do wysokości 1250 m n.p.m. Na takich wysokościach pojawia się jednak sporadycznie, nie przekraczając górnej granicy lasu. Migracja pionowa związana jest między innymi ze skuteczną przebudową monokultur świerkowych na lasy liściaste i mieszane - znacznie atrakcyjniejsze, ze względu na bogatszą bazę żerową.