rozmiar tekstu

Niepylak apollo

Niepylak apollo - Parnassius apollo

Niepylak Apollo jest jednym z największych występujących w Polsce motyli dziennych. W naszym kraju od ponad dwóch stuleci zasięg i liczebność Niepylaka apollo gwałtownie spada. Motyl ten wyginął definitywnie w Sudetach już w XIX wieku. Obecnie występuje w Pieninach i Górach Kruczych, gdzie był reintrodukowany w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Jest skrajnie zagrożonym gatunkiem. Karkonoski Park Narodowy w 2007 roku przystąpił do reintrodukcji niepylaka apollo. Pierwszy etap polegał na wyłożeniu jaj motyla w odpowiednim siedlisku.
W roku następnym wypuszczono dorosłe osobniki. W kolejnych latach program reintrodukcji będzie kontynuowany. Skrzydła niepylaka w porównaniu do większości motyli dziennych, pokryte są znacznie mniejszą ilością łusek, które po dotknięciu pozostawiają na palcach charakterystyczny pyłek. Ponadto łuski te nie oddzielają się tak łatwo jak u innych motyli. Jest to cecha której niepylak zawdzięcza swoją nazwę.