rozmiar tekstu

Transboundary Park

Inicjatywa Programu Parków Transgranicznych FEDERACJI EUROPARC

 
Jest to specjalny system weryfikacji i certyfikacji, którego celem jest promowanie i ułatwianie współpracy transgranicznej pomiędzy Europejskimi Obszarami Chronionymi.

Na system składają się cztery elementy:
  •     Podstawowe Standardy Federacji EUROPARC dotyczące współpracy transgranicznej,
  •     proces weryfikacji prowadzony przez weryfikatorów zewnętrznych,
  •     formalna certyfikacja jako „obszar transgraniczny EUROPARC”, jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie i
  •     odnawianie Certyfikatu co pięć lat.
Aplikacja jest otwarta dla Europejskich Obszarów Chronionych zaangażowanych we współpracę transgraniczną, które są członkiem Federacji EUROPARC.
 
Standardy Podstawowe i proces weryfikacji tworzą razem unikalny system wsparcia dla Obszarów Chronionych zaangażowanych we współpracę transgraniczną w Europie. System wyznacza standardy współpracy transgranicznej, do których powinny dążyć wszystkie Transgraniczne Obszary Chronione.
 
Niezależni weryfikatorzy oceniają park, podczas gdy Transgraniczny Komitet Sterujący i Oceniający (STEC) po otrzymaniu raportów od weryfikatorów, wydaje zalecenia dla Rady EUROPARC, która następnie formalnie decyduje, czy obszar chroniony otrzyma certyfikat lub ponowną ocenę.