rozmiar tekstu

Ścieżka dydaktyczna „Śląską Drogą na Śnieżkę” - Przystanek 4

ŚLĄSKĄ DROGĄ NA ŚNIEŻKĘ
Przystanek 4 – Kopa (1377 m n.p.m.)

Znajdujemy się w okolicy górnej stacji kolei liniowej na Kopę, w piętrze subalpejskim.
Kopa jest kulminacją północno-wschodniej części Równi pod Śnieżką.
Z Karpacza na zbocza Kopy możemy wyjechać wyciągiem. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza obserwujemy zmiany: warunków atmosferycznych, jak choćby spadek temperatury powietrza, szaty roślinnej (piętra roślinne), świata zwierząt.
W Karkonoszach wykształcił się lokalny klimat górski (główny wpływ mas powietrza oceanicznego) cechujący się: długimi, ostrymi zimami, częstymi, intensywnymi opadami, porywistymi wiatrami, dużymi wahaniami temperatury.

 
Fot1. Schemat pięter roślinnych w Karkonoszach (Archiwum KPN)
Fot1. Schemat pięter roślinnych w Karkonoszach (Archiwum KPN)

Fot2. Widok na Śnieżkę i Kopę (fot. Andrzej Raj)
Fot2. Widok na Śnieżkę i Kopę (fot. Andrzej Raj)

Fot3. Panorama wschodniej części Karkonoszy (fot. Barbara Wieniawska – Raj)
Fot3. Panorama wschodniej części Karkonoszy (fot. Barbara Wieniawska – Raj)