rozmiar tekstu

Polityka Cookie

Poniższa Polityka Cookie określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
§1
DEFINICJE
Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://kpnmab.pl.
Serwis zewnętrzny – serwis internetowy partnera, usługodawcy lub usługobiorcy Administratora.
Administrator – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowujący i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika:
Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
ul. Chałubińskiego 23
58-570 Jelenia Góra
NIP: 6112725303
REGON: 021781314
Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Ciasteczka (Cookie) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
§2
RODZAJE CIASTECZEK
Ciasteczka wewnętrzne - pliki umieszczane na- i odczytywane z Urządzenia Użytkownika, przez system teleinformatyczny Serwisu.
Ciasteczka zewnętrzne - pliki umieszczane na- i odczytywane z Urządzenia Użytkownika, przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
Ciasteczka sesyjne - pliki umieszczane na- i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Ciasteczka trwałe - pliki umieszczane na- i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§3
BEZPIECZEŃSTWO
Mechanizmy składowania i odczytu ciasteczek nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest niemożliwe.
Ciasteczka wewnętrzne, zastosowane przez Administratora, są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
Za bezpieczeństwo plików Ciasteczek zewnętrznych, pochodzących od partnerów Serwisu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§4
CELE DLA KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ CIASTECZKA
Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują Ciasteczka do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
§5
SERWISY ZEWNĘTRZNE
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
  • Google Analytics
§6
MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych Ciasteczek.
Informacje o sposobie wyłączenia Ciasteczek w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępna są zazwyczaj na stronach ich producentów.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory Ciasteczka korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
§7
WYMAGANIA SERWISU
Ograniczenie zapisu i dostępu do Ciasteczek na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu Ciasteczek.
§8
ZMIANY W POLITYCE COOKIE
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.