rozmiar tekstu

Bezkręgowce

Bezkręgowce

Fauna bezkręgowców w Karkonoszach pozostaje nadal bardzo słabo zbadana. Do nieco lepiej poznanych grup należą pajęczaki, krocionogi, pijawki, mięczaki, a z owadów: skoczogonki, ważki, jętki, chruściki, widelnice oraz wybrane rodziny chrząszczy i motyli. W ostatnich latach dość dokładnie przebadano chrząszcze związane z rozkładającym się drewnem. Część z rodzin owadów posiada opublikowane listy gatunkowe. Na wyróżnienie zasługują gatunki endemiczne i reliktowe. Do endemitów należy motyl Psodos quadrifarius sudeticus. Poza wymienionymi już reliktami (poczwarówka arktyczna i alpejska, Nebria rufescens, żagnica północna, miedziopierś górska), w tej grupie występują jeszcze pająki Bolyphanthes luteolusAcantholycosa norvegicaPardosa saltuaria oraz chrząszcze Ctenicera cuprea i Amara erratica. Dawniej w Karkonoszach występowały takie gatunki jak: trajkotka czerwona, niepylak mnemozyna i niepylak apollo. Ostatni z wymienionych gatunków jest przywracany przyrodzie Karkonoszy w ramach programu reintrodukcji.