rozmiar tekstu

Badania naukowe

Karkonoski Park Narodowy stanowi swoiste laboratorium przyrody. Tereny objęte ochroną ścisłą nie podlegały ingerencji człowieka od ponad czterdziestu lat. Naukowcom daje to możliwość obserwowania naturalnych procesów w ekosystemach oraz śledzenia ich zmian. Ten przyrodniczo niepowtarzalny obszar jest obecnie poligonem badań wielu instytucji naukowych. Co roku w Karkonoszach realizowanych jest kilkadziesiąt tematów badawczych. Badania przyczyniają się do powiększania zasobów wiedzy na temat przyrody tych gór, co pracownikom Karkonoskiego Parku Narodowego pozwala lepiej zaplanować strategię ochrony ekosystemów Parku.
Eksploracja naukowa Karkonoszy rozpoczęła się już w XII wieku, bowiem pierwsze znamiona prowadzonych na tym terenie badań miała penetracja gór przez Walonów (Walończyków) -poszukiwaczy kamieni szlachetnych i ozdobnych. Przez kolejne setki lat przez Karkonosze przewinęło się wielu światowej klasy naukowców, do dziś jednak niektóre elementy i zjawiska przyrody tego obszaru pozostały niewyjaśnione. 
Obecnie w Karkonoskim Parku Narodowym trwają prace nad przygotowaniem długoterminowego programu badań naukowych i monitoringu. W pracach uczestniczą zarówno pracownicy Parku, jak i przedstawiciele Rady Naukowej KPN.
Aby zarejestrować temat badawczy w Karkonoskim Parku Narodowym i prowadzić na jego terenie badania naukowe, należy wypełnić wniosek o wydanie licencji na prowadzenie badań i przesłać na adres KPN. W przypadku rejestracji nowego tematu Karkonoski Park Narodowy zastrzega sobie 3 tygodnie na wydanie licencji, związane z ewentualnym uzyskaniem opinii Rady Naukowej oraz pracowników merytorycznych Parku. Wydane licencje można odebrać w siedzibie Dyrekcji Parku w Sobieszowie, w Karkonoskim Banku Genów w Jagniątkowie lub w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie (do uzgodnienia).
Prowadzenie badań na terenie Parku reguluje Zarządzenie Dyrektora nr 6/2012.

Stacja Monitoringowo-Badawcza, która zajmuje się koordynacją badań i monitoringów na terenie Parku, posiada podręczny księgozbiór, który zawiera publikacje naukowe dotyczące badań prowadzonych w Karkonoskim Parku Narodowym. Księgozbiór można przeglądać na miejscu.