rozmiar tekstu

Wydawnictwa edukacyjne


 
PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE TURYSTYCZNEJ „DOLINA WILCZEGO POTOKU”
Autorzy: Lidia Przewoźnik, Krzysztof Dworzycki, Karolina Dobrowolska-Martini, Roksana Knapik
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE GEOTURYSTYCZNEJ WE WSCHODNICH KARKONOSZACH
Autor: Roksana Knapik
 
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA PO EKOSYSTEMACH LEŚNYCH KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Autorzy: Wojciech Zwolski, Lidia Przewoźnik, Michał Żuczkowski, Dariusz Kuś, Roksana Knapik, Karolina Dobrowolska-Martini, Krzysztof Dworzycki
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA WOKÓŁ KOTŁÓW MAŁEGO I WIELKIEGO STAWU
Autorzy: Roman Gramsz, Andrzej Paczos
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ "ŚLĄSKA DROGA NA ŚNIEŻKĘ"
Autor: Anna Walusiak
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ "DZIEDZICTWO EPOKI LODOWEJ"
Autorzy: Milena Kocianowa, Jiri Louda, Leszek Skrętkowicz, Sabina Tabaka
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE PRZYRODNICZEJ NA GÓRĘ CHOJNIK
Autorzy: Maciej Gontarek, Maria Goczoł-Gontarek
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "POD CHOJNIKIEM"
Autor: Leszek Skrętkowicz
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA NA SZRENICĘ
Autorzy: Maciej Gontarek, Andrzej Paczos
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ DO WODOSPADU SZKLARKI
Autor: Sabina Tabaka
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
PANORAMY KARKONOSZY
Autor: Marek Kasprzak
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

MAŁE KARKONOSZE
PRZEWODNIK DLA DZIECI
Autorzy: Joanna Kuś, Monika Krakowska
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
ATLAS GEORÓŻNORODNOŚĆ I GEOTURYSTYCZNE ATRAKCJE KPN I OTULINY
Autor: Roksana Knapik, Piotr Migoń
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
ATLAS POROSTÓW KARKONOSZY
Autor: Maria Kossowska
 
Publikacja została dofinansowana w ramach projektu pn.: Odnowa w środowisku - "Czarny Trójkąt" nabiera kolorów, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013.

GRANIT - OD MAGMY DO KAMIENIA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA
Autor: Piotr Migoń
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
KARKONOSKI BANK GENÓW
Autor: Marta Kroczek, Krzysztof Dworzycki
 
Wydawnictwo współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 
 KARKOKOSKI PARK NARODOWY
Autorzy: Andrzej Raj, Roksana Knapik
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 PRZEWODNIK GEOTURYSTYCZNY PO KARKONOSKIM PARKU NARODOWYM,
GEOTURISTICKÝ PRŮVODCE PO POLSKÉM KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU
Autor: Roksana Knapik
 
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

 
 PTAKI KARKONOSZY,
PTÁCI KRKONOŠ
Autor: Karolina Dobrowolska-Martini
 
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

 
"PTASIE WROTA" CZYLI MIGRACJE PTAKÓW W KARKONOSZACH
Autor: Karolina Dobrowolska-Martini
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
MONITORING POROSTÓW W KARKONOSKIM PARKU NARODOWYM
Autor: Wiesław Fałtynowicz
 
Publikacja została dofinansowana w ramach projektu pn.: Odnowa w środowisku - "Czarny Trójkąt" nabiera kolorów, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013.

 
POROSTY JAKO BIOWSKAŹNIK ZMIAN W ŚRODOWISKU KARKONOSZY
Autor: Wiesław Fałtynowicz
 
Publikacja została dofinansowana w ramach projektu pn.: Odnowa w środowisku - "Czarny Trójkąt" nabiera kolorów, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013.

 
ROŚLINY KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO,
ROSTLINY POLSKÉHO KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
Autor: Lidia Przewoźnik
 
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

EKOSYSTEMY  NIELEŚNE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Autorzy: Ludwik Żołnierz, Bronisław Wojtuń, Lidia Przewoźnik
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
ZWIERZĘTA KARKONOSZY,
ZVÍŘATA KRKONOŠ
Autor: Roman Rąpała
 
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

 
SSAKI KARKONOSZY
Autor: Roman Rąpała
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
NATURA 2000 W KARKONOSZACH
Autor: Roman Rąpała
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
PRZEMIANY KRAJOBRAZU LEŚNEGO KPN W OKRESIE OSTATNICH KILKUDZIESIĘCIU LAT
Autor: Andrzej Raj
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
 PTÁCI KRKONOŠ Atlas hnízdního rozšíření 2012–2014
PTAKI KARKONOSZY Atlas ptaków lęgowych 2012–2014
Autorzy: Jiři Flousek, Bożena Gramsz, Tomaš Telensky
 
Publikacja została dofinansowana w ramach projektu pn.: Fauna Karkonoszy, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

 
KARKONOSZE- SKAŁY I KRAJOBRAZ
Autor: Piotr Migoń
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
DENNÍ MOTÝLI V KRKONOŠÍCH atlas rozšíření
MOTYLE DZIENNE W KARKONOSZACH atlas rozmieszczenia
Autorzy: Oldřich Čížek, Adam Malkiewicz, Jiří Beneš, Dariusz Tarnawski
 
Publikacja została dofinansowana w ramach projektu pn.: Fauna Karkonoszy, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

 
JELENI V KRKONOŠÍCH
JELENIE W KARKONOSZACH
Autorzy: Pavel Šustr, Jiří Lamka, Roman Rąpała i inni
 
Publikacja została dofinansowana w ramach projektu pn.: Fauna Karkonoszy, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

MINERAŁY POLSKICH KARKONOSZY,
MINERÁLY POLSKÝCH KRKONOŠ
Autorzy: Roksana Knapik, Adam Szuszkiewicz, Roman Rybski
 
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

 

 
NETOPÝŘI ČESKÝCH A POLSKÝCH KRKONOŠ
NIETOPERZE CZESKICH I POLSKICH KARKONOSZY
Autorzy: Tomaš Bartonička, Zdeněk Řehak, Jiři Flousek, Joanna Furmankiewicz
 
Publikacja została dofinansowana w ramach projektu pn.: Fauna Karkonoszy, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.
Folder Karkonoski Park Narodowy - miniaturka

Folder KARKONOSKI PARK NARODOWY
Kocham te Góry oraz link do mapy KPN [32 MB]

Folder powstał w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 "Promocja Parków Narodowych jako marki".

Folder POLSKIE PARKI NARODOWE
Nasze Parki Narodowe

Folder powstał w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 "Promocja Parków Narodowych jako marki".


Folder Karkonoski Park Narodowy - miniaturka

 BOGATE GATUNKOWO ŁĄKI I PASTWISKA
W EUROREGIONIE NYSA -
Doświadczenia z Polski i Niemiec

Autorzy: Marek Malicki, Adam Malkiewicz, Dorota Wojnarowicz, Ronny Goldberg,
Matthias Nuss, Mike Jessat


O trzmielach. Szkoła przyjazna zapylaczom - miniaturka

 O TRZMIELACH. SZKOŁA PRZYJAZNA ZAPYLACZOM
Autorzy: Aneta Sikora, Barbara Wieniawska-Raj
Publikacja dofinansowana w ramach w projektu "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" (EOG 2014-2021)