rozmiar tekstu

System pomiarowy SB ZMŚP „Karkonosze”

System pomiarowy w Stacji Bazowej Karkonosze w pełni odpowiada standardom ZMŚP. Realizację programu pomiarowego meteorologia(A1) oparto o dwie stacje meteorologiczne: w Jagniątkowie ( 615 m n.p.m.), której topoklimatyczny charakter reprezentuje warunki klimatyczne panujące w dolnych partiach zlewni badawczej oraz na Szrenicy (1325 m n.p.m.), która położona jest w otulinie zlewni badawczej, w odległości ok. 5 km od obszaru zlewni i reprezentuje warunki panujące na wierzchowinie Karkonoszy, a więc i w górnych partiach zlewni Wrzosówki. Na terenie stacji meteorologicznych prowadzony jest także program pomiarowy zanieczyszczeń powietrza(B1), który jest wykonywany metodą pasywną.
System pomiarowy obiegu wody w zlewni potoku Wrzosówka obejmuje analizy ilościowe i jakościowe opadu atmosferycznego (C1), opadu podkoronowego (C2), spływu po pniach (C3), roztworów glebowych (F1), wód podziemnych (F2) i wód rzecznych (H1).
Na leśnych powierzchniach badawczych w zlewni potoku Wrzosówka realizowane są także programy biotyczne: metale ciężkie i siarka w porostach (D1), opad organiczny (G2), gatunki inwazyjne obcego pochodzenia (J3), uszkodzenia drzew i drzewostanów (K1), epifity nadrzewne (M1).
Oprócz tego realizowane są następujące programy: Hydrobiologia rzek – makrofity i ocena hydromorfologiczna koryta rzecznego (I1), modelowanie zmian bilansu wodnego i biogeochemicznego (R1) oraz program specjalistyczny właściwości fizycznych i chemizmu pokrywy śnieżnej.