rozmiar tekstu

Rada Naukowa

Rada naukowa

​Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia (art. 98) członków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat, powołuje minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności: 
 
1. ocena zasobów, tworów i składników przyrody;
2. opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
3. ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
4. opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.
 
Obecną Radę Naukową Karkonoskiego Parku Narodowego powołał Minister Środowiska Zarządzeniem z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Treść zarządzenia można znaleźć  tutaj.

Skład Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego w kadencji 2020 - 2025:

1) Jerzy Budzik – działacz na rzecz ochrony przyrody;
2) Artur Dyrcz – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu;
3) mgr Radosław Jęcek – Urząd Miejski w Karpaczu;
4) prof. dr hab. Cezary Kabała – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
5) Eugeniusz Kleśta – Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego;
6) Anna Korneć-Bartkiewicz – Pełnomocnik Zarządu w oddziale Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze;
7) Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego;
8) Jacek Kubielski – Burmistrz Miasta Piechowice;
9) Barbara Kwiatkowska-Szygulska – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu;
10) dr inż. Andrzej Łabędzki – Polskie Towarzystwo Leśne;
11) Katarzyna Łapińska – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu;
12) dr hab. Henryk Marszałek Uniwersytet Wrocławski;
13) dr hab. Andrzej Mazur, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
14) prof. dr hab. Krzysztof Migała Uniwersytet Wrocławski;
15) prof. dr hab. Piotr Migoń Uniwersytet WrocławskiPrzewodniczący Rady Naukowej;
16) dr hab. Sabina Pierużek-NowakStowarzyszenie dla Natury Wilk;
17) dr hab. Jacek Potocki, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Zarząd Główny PTTK;
18) prof. dr hab. Bronisław Wojtuń Uniwersytet Wrocławski, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej;
19) dr inż. Jacek Zientarski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
20) dr hab. Ludwik Żołnierz, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji w dniu 1 października 2020 r. Rada Naukowa powołała następujący skład Prezydium Rady:
 
    prof. dr hab. Piotr Migoń                   -            Przewodniczący Prezydium,
    prof. dr hab. Bronisław Wojtuń     -            Zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady Naukowej,
   
prof. dr hab. Cezary Kabała            -            Członek Prezydium Rady Naukowej,
    Eugeniusz Kleśta                                    -           Członek Prezydium Rady Naukowej,
  
    dr hab. Sabina Pierużek - Nowak  -            Członek Prezydium Rady Naukowej,
   
dr hab. prof. UE Jacek Potocki       -            Członek Prezydium Rady Naukowej,
    dr inż. Jacek Zientarski                      -
            Członek Prezydium Rady Naukowej.