Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej

O nas

To niewątpliwie miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić przed planowaną wyprawą w góry. To tutaj można się zapoznać ze specyfiką Karkonoszy, z ich wyjątkowymi wartościami przyrodniczymi, z zasadami zachowania bezpieczeństwa w górach. Czeka tu na naszych Gości opracowana w 4 wersjach językowych (polskiej, czeskiej, niemieckiej i angielskiej) stała ekspozycja „Wirtualne Karkonosze”, którą tworzą wielkoformatowe postery, dotykowa makieta Karkonoszy umożliwiająca podziwianie  panoram Karkonoszy z 50 starannie wybranych miejsc po obu stronach granicy. Każdą z panoram prezentujemy w czterech porach roku. W skład ekspozycji wchodzi 8 boksów tematycznych, które w interaktywny sposób przedstawiają m.in. kotły polodowcowe,  torfowiska, faunę i florę naszych gór, lasy, zjawiska przyrodnicze i wielostronny wpływ człowieka na góry. Uzupełnieniem ekspozycji jest aktywna mapa turystyczna Karkonoszy. W obiekcie znajdują się odpowiednio wyposażone sale: terenowa i plastyczna, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, a w kameralnej galerii prezentowane są wystawy czasowe: fotograficzne i plastyczne. W wygodnej sali projekcyjnej mają miejsce prelekcje i prezentacje multimedialne, a także projekcje filmów przyrodniczych.
W Centrum znajduje się również biblioteka z czytelnią, gromadząca i udostępniająca fachową literaturę przyrodniczą. Chętni mogą skorzystać ze sklepiku, w którym można nabyć dotyczące Karkonoszy publikacje, „Karkonosze czasopismo Sudetów Zachodnich”, mapy i foldery tematyczne czy drobne pamiątki.
Budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, podobnie jak wytyczona przy nim krótka ścieżka edukacyjna. W ośrodku prowadzone są zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych, studentów, nauczycieli, przewodników i społeczności lokalnej.
Główne cele działalności edukacyjnej Karkonoskiego Parku Narodowego to:
  1. Poznanie i zrozumienie przyrody (z naciskiem na przyrodę KPN) oraz związku przyrody z człowiekiem
  2. Rozwijanie szacunku i odpowiedzialności w stosunku do przyrody (z naciskiem na przyrodę KPN).
  3. Akceptacja dla ochrony przyrody, w tym również przez społeczności lokalne
  4. Budowanie związku emocjonalnego z przyrodą (z naciskiem na przyrodę KPN) i samym KPN
  5. Budowanie tożsamości pracowników oraz tworzenie wizerunku KPN
  6. Rozbudzanie ciekawości i zainteresowań związanych z przyrodą
  7. Uświadomienie, że ochrona przyrody wpływa na jakość życia i zdrowie człowieka.

Godziny otwarcia

Informujemy, że Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie z powodu przygotowań do kompleksowego remontu wyłączyło ze zwiedzania indywidualnego wystawę stałą pn. „Wirtualne Karkonosze”. Nadal zapraszamy na zajęcia grupowe (stacjonarne i terenowe), wydarzenia i imprezy edukacyjne, o których będziemy informować na bieżąco. Numery tel. do obsługi obiektu:
75 609 91 82, 75 609 91 81.

Adres

ul. Okrzei 28
Szklarska Poręba
tel. +48 75 7172124

 

Zapraszamy do Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie!

...
...