rozmiar tekstu

Inwentaryzacja rzadkich i zagrożonych gatunków roślin w ekosystemach nieleśnych Karkonoskiego Parku NarodowegoNazwa zadania:

Inwentaryzacja rzadkich i zagrożonych gatunków roślin w ekosystemach nieleśnych Karkonoskiego Parku Narodowego
 
Wartość projektu: 22750,00 zł,
w tym dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości: 13650,00 zł
 
Czas realizacji zadania: 4.06-23.11.2018 r.
 
Umowa dotacji nr 331/D/OP/JG/2018 z dnia 30.10.2018 r.
 
Celem zadania jest przeprowadzenie inwentaryzacji terenowej rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych, występujących w ekosystemach nieleśnych Karkonoskiego Parku Narodowego. W wyniku analizy poprzednich prac z tego zakresu oraz nowych obserwacji botanicznych, opracowano listę 33 najbardziej zagrożonych gatunków znanych z terenu KPN. Do inwentaryzacji terenowej wskazano 73 stanowiska.
 
Pierwsza szczegółowa inwentaryzacja rzadkich i zagrożonych gatunków, obejmująca dokładny wykaz ich stanowisk i liczebność populacji, została wykonana w 2003 r. przez zespół botaników z wrocławskich uczelni. Praca ta nosiła tytuł „Inwentaryzacja przyrodnicza zagrożonych gatunków roślin w Karkonoskim Parku Narodowym”. Kolejne prace inwentaryzacyjne, do których włączono nowe gatunki, miały miejsce w roku 2010 i 2013. Zgodnie z Projektem Planu Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego, inwentaryzacje florystyczne powinny być wykonywane w odstępach max. 5-letnich, aby na bieżąco kontrolować tendencje i zmiany w populacjach wybranych gatunków.
 
Głównym efektem ekologicznym zadania będzie zdobycie aktualnych danych dotyczących 33 rzadkich i zagrożonych gatunków roślin na ich 73 stanowiskach. W przygotowanym Raporcie, podsumowującym wyniki prac, znajdą się też wnioski do kolejnej edycji inwentaryzacji gatunków (np. modyfikacja metodyki, listy gatunków lub wyboru stanowisk).
 
Zadanie będzie obejmowało teren Karkonoskiego Parku Narodowego, jednak jego znaczenie w przypadku 7 gatunków jest dużo szersze, ponieważ dla: turzycy patagońskiej, rzeżuchy rezedolistnej, zmienki górskiej, biedrzeńca mniejszego skalnego, skalnicy darniowej bazaltowej, skalnicy śnieżnej czy różanecznika alpejskiego Karkonosze są jedynym w Polsce miejscem występowania. Ponadto wśród inwentaryzowanych roślin znajdują się 3 gatunki priorytetowe dla Wspólnoty Europejskiej, są to: dzwonek karkonoski, przytulia sudecka i gnidosz sudecki. Stanowiska dzwonka karkonoskiego i gnidosza sudeckiego również są ograniczone jedynie do pasma Karkonoszy.
 
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Link do strony funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl