rozmiar tekstu

11.08.2022 ZACZĘŁO SIĘ OD OWCY

Ród Schaffgotschów, dawni właściciele Pałacu Sobieszów, w którym powstaje właśnie nasza ekspozycja początkowo zwani byli Schoffami lub Schaffami. Wizerunek owcy w ich herbie wywodzi się wprost ze znaczenia niemieckiego słowa Schaf, czyli owca. W przeciągu XV–XX w. Schaffgotschowie stali się jedną z najpotężniejszych rodzin szlacheckich na Dolnym Śląsku. Historię ich rozwoju, pięcia się po szczeblach drabiny społecznej oraz zwiększania wpływów i majątku rodzinnego można prześledzić na zmieniającym się herbie rodowym. Będzie to możliwe podczas zwiedzania naszej wystawy w Sobieszowie - na sklepieniach sal ekspozycyjnych wyświetlane będą chronologicznie herby. Ich ewolucja w czasie będzie zatem doskonale widoczna.
Herb z tumby Bolka II  Herb Schaffgotschów  Herb hrabiowski  Pieczęć imienna