Opublikowano : 2022-06-30

Zmiana cen za zwiedzanie Wodospadu Kamieńczyka

Od 1 lipca wzrośnie cena biletów za udostępnianie Wodospadu Kamieńczyka. Opłata normalna wyniesie 12 złotych, ulgowa 6,00 zł. Bilety jednorazowe dla uczestników grup z uprawnionym przewodnikiem kosztować będa odpowiednio 10,00 zł i 5,00 zł. Z opłat zwolnione są dzieci w wieku do lat 7, członkowie rodziny wielodzietnej posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny, uczniowie szkół i studenci odbywających zajęcia dydaktyczne w Karkonoskim Parku Narodowym w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku, inne osoby posiadające zezwolenie Dyrektora Parku.
Do ulgi w wysokości 50%y mają prawo uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, żołnierze służby czynnej.
Obowiązek wykazania prawa do ulgowej opłaty za udostępnianie leży po stronie turysty, który powinien okazać odpowiedni dokument w punkcie pobierania opłat.
W wakacje gardziel Wodospadu Kamieńczyka można zwiedzać od godziny 9.00 do 18.00.
Opłata za wstęp na teren KPN pozostaje bez zmian.