Opublikowano : 2021-07-05

Zakończenie kursu języka czeskiego

Czwarty i już ostatni etap szkolenia z języka czeskiego za nami! Nasi koledzy z KRNAP-u uczyli się języka polskiego, a my uczyliśmy się języka czeskiego, co na pewno ułatwi nam komunikację w trakcie pracy i różnorodnych działań na pograniczu. Dziękujemy naszej lektorce Kamili Wożniak (Kamila Woźniak Tutoring - Czeski – Szkolenia) za kolejny rok współpracy! Ze względu na epidemię COVID-19 nasze lekcje w tym roku przeprowadziliśmy w formie wideokonferencji.
Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II” i było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.