rozmiar tekstu

Wykonanie zewnętrznej infrastruktury kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej z wszystkimi przyłączeniami

Projekt pn.: „Wykonanie zewnętrznej infrastruktury kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej z wszystkimi przyłączeniami na terenie inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów” dofinansowany jest w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem projektu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej, separatorów substancji ropopochodnych i tłuszczy, modernizacja podziemnego zbiornika wody oraz budowa sieci wodociągowej, a całe Centrum Muzealno-Edukacyjne w Sobieszowie zostanie podłączone do sieci sanitarnej.

Wartość całkowita projektu: 2 866 515,00 zł
Pożyczka: 1 580 500,00 zł