Opublikowano : 2018-06-18

Wspólne szkolenie pracowników KPN i KRNAP

Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i ćwiczenie komunikacji w języku czeskim i polskim to główne cele szkolenia, w którym uczestniczyli pracownicy naszego Parku i pracownicy KRNAP-u. Szkolenie odbyło się w Parku Narodowym Szumawa i obejmowało wędrówki w terenie oraz zwiedzanie ośrodków edukacyjnych wraz z zagrodami zwierząt, których na Szumawie nie brakuje. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II” i było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.