Opublikowano : 2021-11-12

Umowa z NFOŚiGW podpisana!
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski oraz dyrektor KPN Andrzej Raj podpisali umowę na realizację projektu pn. Poprawa stanu łączności ekologicznej w Karkonoskim Parku Narodowym i jego otulinie, na który KPN otrzymał dofinansowanie w ramach Fundusze norweskie i EOG. To bardzo ważny dla nas projekt, który pozwoli na wspieranie wdrażania planu ochrony KPN w zakresie monitoringu przyrodniczego, utrzymania prawidłowego stanu ekosystemów, stanu zachowania gatunków, przeciwdziałania fragmentacji siedlisk, kształtowania zielonej infrastruktury, a także podnoszenia świadomości o roli obszaru KPN i otuliny dla łączności ekologicznej i jakości przyrody w regionie. #FunduszeNorweskie

Zachęcamy do zapoznania się z informacją prasową nt. projektu.