Opublikowano : 2021-10-22

Staż pracowników KRNAP w KPN

Nasi koledzy z KRNAP-u odwiedzili nas w ramach stażu pracowniczego, który miał na celu wymianę doświadczeń i szkolenie naszej komunikacji po polsku i czesku. W trakcie stażu odbyło się spotkanie poświęcone wspólnym projektom, razem szkoliliśmy się w terenie, a także pokazaliśmy pracownikom KRNAP-u powstające Centrum Muzealno-Edukacyjne KPN - Pałac Sobieszów oraz nasze regionalne muzea.
Staż odbył się w ramach projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II” i był współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.