rozmiar tekstu

Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji JeleniogórskiejW dniu 21.06.2018 roku przedstawiciele Województwa Dolnośląskiego oraz miasta Jelenia Góra podpisali umowę nr RPDS.03.04.03-02-0001/17-00 o dofinansowanie projektu „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 realizowany będzie w ramach 3 osi priorytetowej „Gospodarka niskoemisyjna” przez Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze oraz gminę Stara Kamienica.
 
W ramach podpisanej umowy przewidziany jest szereg działań, w tym między innymi powstanie w Sobieszowie Parkingu Park & Ride przy znajdującym się obecnie w budowie i modernizacji Centrum Edukacyjno-Przyrodniczym Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów. Ideą „Parkuj i jedź” jest zachęcanie kierowców – zarówno przyjeżdżających turystów, jak i mieszkańców regionu do zaparkowania samochodu na parkingu w Sobieszowie i korzystania z komunikacji zbiorowej do poruszania się po mieście. Ma to przyczynić się do zmniejszenia ruchu samochodowego, a co za tym idzie także emisji transportowej w Jeleniej Górze.
 
Projekt realizowany będzie w terminie: 4.07.2018 – 30.10.2020 r.
Wartość projektu po stronie Karkonoskiego Parku Narodowego: 2 850 871
Kwota dofinansowania: 2 232 648