Opublikowano : 2018-03-26

O gospodarce leśnej w pałacu w Sobieszowie


Karkonoskie lasy były od wieków przedmiotem gospodarki, której celem było nie tylko pozyskanie drewna, ale również ochrona tych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Przed II wojną światową właścicielami lasów Karkonoszy była rodzina Schaffgotschów, której dawny pałac jest teraz w rękach Karkonoskiego Parku Narodowego. Po zakończeniu remontu, na parterze budynku planujemy utworzenie ekspozycji edukacyjnej, której elementem będzie m.in. historia gospodarki leśnej w Karkonoszach. Będzie tam można poznać gatunki drewna oraz spróbować swoich sił w piłowaniu wielkiego pnia. Remont pałacu oraz wykonanie ekspozycji edukacyjnej są dofinansowane ze środków unijnych w ramach projektu „Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów”.