Opublikowano : 2018-07-14

Nabór do programu "Wolontariusz KPN"

PO EWT Polska-Czechy 2014-2020
Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Projekt „Partner Karkonoskiego Parku Narodowego” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001066 współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoKarkonoski Park Narodowy ogłasza nabór do udziału w programie „Wolontariusz KPN”
W ramach programu poszukujemy 10 osób – wolontariuszy, którzy zechcą podjąć się w latach 2018-2019 dłuższej współpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym.
Zakwalifikowanym uczestnikom zapewniamy:
  • oznakowany ubiór terenowy, plecaki i identyfikatory
  • program szkoleń
  • bezpłatne zakwaterowanie w obiektach KPN w trakcie pełnienia obowiązków
W ramach programu uczestnicy zobowiązują się do odbycia co najmniej 20 dni wolontariatu na rzecz Karkonoskiego Parku Narodowego. Do zadań wolontariuszy będzie należała pomoc w zadaniach edukacyjnych KPN oraz współpraca z innymi działami Parku.
Program „Wolontariusz KPN” jest realizowany w ramach projektu „Partner Karkonoskiego Parku Narodowego” CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001066 współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO EWT Polska-Czechy 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Wraz ze złożeniem zgłoszenia konieczne jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgoda jest załączona do formularza zgłoszenia).
Warunkiem przystąpienia do programu jest:
  • bycie osobą pełnoletnią
  • przysłanie lub dostarczenie na adres: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra podpisanego zgłoszenia udziału w programie do dnia 06.08.2018
Szczegółowych informacji udziela Karolina Dobrowolska-Martini, tel. 514607295, email: karolina@kpnmab.pl
Zapraszamy!