rozmiar tekstu

Mikroprojekt "INTERAKTYWNA WYSTAWA - KARKONOSZE WIRTUALNIE I NA DOTYK"

 
(CZ.11.2.45/0.0/16_012/0000601)

Partnerem przedsięwzięcia ze strony czeskiej jest Ośrodek Edukacji Ekologicznej SEVER w Hornim Maršovie. Cele projektu to :
  • wzbogacenie i uzupełnienie ekspozycji edukacyjnych KPN ( ekspozycja „Wirtualne Karkonosze w  Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie i SEVER-a ( Dom Odnowy Tradycji i Kultur – DOTEK, w Hornim Maršovie);
  • wspólna promocja ekspozycji po obu stronach granicy,
  • zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej i turystycznej pogranicza polsko-czeskiego.
W ramach mikroprojektu realizujemy zadania:
  • katalog uzupełniający prezentację panoram Karkonoszy na specjalnym pulpicie,
  • aktywny przewodnik po ekspozycji „Wirtualne Karkonosze”,
  • ulotka o Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie,
  • videospot promocyjny ( KCEE i DOTEK),
  • wycieczka dydaktyczna pracowników KPN do ośrodków w edukacyjnych  w Czechach ( Horni Maršov, Vrchlabi, Jilemnice, Harrachov).
Zadania są realizowane  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 przy wsparciu Euroregionu NYSA.