Opublikowano : 2019-05-14

Konkurs plastyczny "Moje Karkonosze - Mój Park Narodowy"

Konkurs skierowany jest do grup przedszkolnych w placówkach publicznych, niepublicznych i prywatnych na terenie gmin przyległych i sąsiadujących z Karkonoszami.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest grupowe wykonanie pracy plastycznej na temat zadany w tytule, w dowolnej technice, np.: malarstwo, rysunek, collage, grafika, batik, formy przestrzenne, w formacie A2 lub A3.

Każda praca powinna być opisana na odwrocie według wzoru:
  • tytuł pracy
  • wiek/grupa
  • dokładny adres, e-mail i telefon placówki
  • imię i nazwisko opiekuna artystycznego
Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do sekretariatu Karkonoskiego Parku Narodowego przy ulicy Chałubińskiego 23 w Jeleniej Górze, bądź do Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu, przy ulicy Leśnej 9.

Efektem końcowym konkursu będzie prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej i profilu facebook KPN oraz wystawa nagrodzonych prac w ośrodku edukacyjnym KPN.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Termin składania prac i rozstrzygnięcie: prace należy składać do 14 czerwca 2019 r. (piątek).

Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i wystawa prac odbędą się w Centrum Informacyjnym KPN przy ulicy Leśnej 9 w Karpaczu w czerwcu 2019r.