Opublikowano : 2022-06-16

Jej wysokość murawa! Chronimy murawy na Śnieżce, Hali Szrenickiej i przy Śnieżnych KotłachWspólnie z kolegami z KRNAP rozwiesiliśmy na Śnieżce i przy Domu Śląskim siatki ochronne. Na Hali Szrenickiej oraz przy Śnieżnych Kotłach pojawiły się również nasze kwietne fladry.
Nie lubimy tych siatek, ale ich obecność zwiększa szanse na przetrwanie muraw wysokogórskich w nierównej walce z tymi turystami, którzy traktują je jak trawniczek.
Otóż MUARWY TO NIE TRAWNICZEK czy zupełnie zwykła łączka. Nasze murawy są niezwykłe! Unikatowe i bardzo cenne! Wiele gatunków roślin na nich występujących to nasze karkonoskie endemity - a to znaczy, że rosną TYLKO TU w Karkonoszach.
Jej Wysokość Murawy podziwiajmy ze szlaku. To proste! Wędrując po szlaku, a nie poza nim - pomagasz nam chronić te przepiękne zbiorowiska roślinności górskiej, miejsce bytowania ptaków. Pamiętaj -nasze murawy to jeden z najwrażliwszych i delikatnych elementów karkonoskiej przyrody!
ZOSTAŃ NA SZLAKU, TO PROSTE!