Opublikowano : 2018-05-08

Czyste Karkonosze - podsumowanie

Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom i pracownikom, którzy zaangażowali się w akcję „Czyste Karkonosze”.
4 i 5 maja sprzątaliśmy tereny KPN położone poza szlakami turystycznymi – poniżej dolnej stacji wyciągu na Kopę oraz otoczenie szlaków między górną stacją wyciągu do schroniska PTTK Strzecha Akademicka, las za punktem poboru opłat przy Świątyni Wang i obszar pod wyciągiem na Szrenicę. W akcji wzięło udział 10 turystów-wolontariuszy, którzy pod opieką pracowników KPN pomogli w porządkach. Dziękujemy wszystkim, którzy na własną rękę zaangażowali się w sprzątanie i tym turystom, którzy nie pozostawiają po sobie śmieci na szlakach i poza nimi.
Akcja „Czyste Karkonosze” organizowana jest w ramach projektu Partner Karkonoskiego Parku Narodowego, w ramach programu Interreg V-A współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Kolejna akcja odbędzie się w październiku.