Opublikowano : 2018-07-04

Ciekawe odkrycia w sobieszowskim pałacu


Podczas remontu naszego pałacu w Sobieszowie dokonujemy ciekawych odkryć elementów architektonicznych lub wystroju wnętrz, pochodzących sprzed gruntownego remontu pałacu po II wojnie światowej. Na parterze, po zdjęciu warstwy lastrika, ukazały się nam oryginalne płyty posadzkowe z piaskowca (fot. ze zbiorów Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Na wszystkich kondygnacjach, po skuciu tynków, odsłoniły się pierwotne otwory drzwi, wysokie i przesklepione łukami (fot. Daniel Pindelski). Postaramy się w wyremontowanym budynku pałacu wyeksponować jak najwięcej takich oryginalnych elementów. Remont jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach projektu „Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów”.